Dobudovanie chodníka a priechodu na Kasárenskej ulici

16. 10. 2018

V tomto týždni sa začali práce na dobudovaní spevneného chodníka v priestore križovatky ulíc Kasárenská – Majerská. V blízkosti pribudne i priechod pre chodcov.

nový chodník na Kasárenskej

Nový chodník zo zámkovej betónovej dlažby v dĺžke takmer 30 metrov nadviaže na existujúci chodník v priestore vstupu pre peších do priľahlého areálu autoservisu a skončí pri existujúcom vjazde pre motorové vozidlá. Vzhľadom na výškové pomery cesty tu osadia odvodňovací vsakovací objekt, pričom vtok dažďových vôd bude zabezpečený cez liatinovú obrubníkovú dažďovú vpusť.

Súčasťou tejto mestskej investičnej akcie je aj nový priechod pre chodcov na Kasárenskej ulici – v priestore pred areálom firmy Smoker. Priechod bude osvetlený, bezbariérový, s dlažbou so špeciálne upraveným povrchom pre zrakovo postihnutých.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!