Do lavíc zasadne 457 prvákov

8. 2. 2008

Najviac zapísaných žiakov má ZŠ, Hodžova ul., najmenej neplnoorganizovaná ZŠ v Opatovej


        Zápis prvákov sa podľa zákona uskutočňuje vždy od 15. januára do 15. februára. V deviatich mestských a v jednej cirkevnej škole na území Trenčína to stihli do konca januára. Na zápis do prvého ročníka ZŠ v školách, ktoré riadi Mesto Trenčín, prišlo 508 žiakov. Ukázali svoje základné zručnosti i vedomosti a rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka získalo 457 z nich. Odporučenie na odklad školskej dochádzky si zo zápisu odnášalo 51 detí. Do cirkevnej základnej školy na území Trenčína sa zapísalo 15 budúcich prváčikov, rodičia ďalších dvoch rozmýšľajú o odklade školskej dochádzky pre svoje ratolesti.  


          Najviac prváčikov by mali mať v ZŠ, Hodžova ul. (104), kde plánujú otvoriť štyri triedy. Tri učebne by mali od budúceho školského roku navštevovať prváčikovia v ZŠ, Dlhé Hony (74), ZŠ, Ul. L. Novomeského (72) a v ZŠ, Veľkomoravská ul. (70). Do ZŠ, Bezručova ul., kde otvoria dve prvácke triedy, sa prihlásilo 48 žiakov.  Po jednej triede by mali otvoriť v ZŠ Kubranská (25 prvákov), Na dolinách (19), v ZŠ, Potočná ul. (15) a v ZŠ, Východná ul. (18). V ZŠ, Kubranská cesta, otvárajú aj prvú triedu pre mimoriadne nadané deti, kam sa prihlásilo 12 prváčikov.


          Podľa údajov Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne klesol počet zapísaných detí v školách riadených Mestom Trenčín o 142 žiakov, čo sa dá pripísať demografickému vývinu. V Trenčíne je určený jeden spoločný školský obvod pre všetky ZŠ, rodičia si mohli vybrať ktorúkoľvek z nich. Pri rozhodovaní o výbere školy rodičia brali do úvahy nielen referencie a skúsenosti známych, ale rovnako i zameranie a koncepciu rozvoja školy, aby bola pre ich dieťa tou najvhodnejšou. Okrem toho pomáhali pri výbere aj ukazovatele úspešnosti absolventov pri prijímacích pohovoroch na stredné školy, úspešnosť v celoplošnom testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ, výsledky inšpekcií vykonaných na danej škole, počty žiakov v triedach, spôsob hodnotenia a klasifikácie, technický stav budovy, tried,  vybavenosť pomôckami a pod. Školy majú zriadené webové stránky, ktoré taktiež patrili k zdrojom mnohých užitočných informácií o ďalších aktivitách a podujatiach organizovaných školou, zväčša doplnených zaujímavým obrazovým materiálom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!