Do Dňa výzvy sa v Trenčíne zapojilo takmer 26 tisíc ľudí

27. 5. 2005

          Streda 25. máj bol „Dňom výzvy“, národnej súťaže miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, pri ktorej sa občania zapojili do ľubovoľných pohybových a turistických aktivít, ktoré zvýšili pulzovú frekvenciu a trvali nepretržite 15 minút. Súčasťou boli aj rôzne sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia. Nie je to však súťaž v pravom slova zmysle, len pre zábavu sa porovnáva percentuálna zapojenosť obyvateľstva v súťažiacich mestách. V tento deň nakoniec zvíťazili všetci, ktorí sa zapojili a prežili atmosféru nevšedného dňa, vyhláseného Medzinárodnou organizáciou športu pre všetkých – TAFISA so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.


          Mesto Trenčín sa zapojilo už desiatykrát do tohoto najmasovejšieho celosvetového podujatia, do ktorého sa v jeho histórii zapojilo už viac ako 90 slovenských miest. Súťažiaci sa mohli do pohybových aktivít v Trenčíne zapojiť na 18-tich registračných miestach, kde mali na výber tradičné i adrenalínové športové aktivity, ale stačila aj 15-minútová púť napr. po farských schodoch oboma smermi, hore i dole.


          Trenčín – počtom obyvateľov (57 545) najmenšie krajské mesto prijalo výzvu o niečo menšieho (54 448 obyvateľov) Popradu. Výsledok predčil všetky očakávania: v Trenčíne sa do pohybových aktivít zapojilo 25 889 občanov, t.j. 45 % zo všetkých Trenčanov. V porovnaní s Popradom, ktorému patrí vďaka za zmysel pre súťaživosť je to dvojnásobok. Pod Tatrami v stredu športovalo 10 789 obyvateľov, čo je takmer 20 % zo všetkých Popradčanov.


          Poďakovanie hlavného organizátora podujatia, Mesta Trenčín, patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a aj tým, ktorí ho organizačne pomáhali zabezpečovať – Mestskému hospodárstvu a správe lesov, TJ Mladosť, OŠC Trenčín, AŠK Dukla Trenčín, Obchodnej akadémii dr. M. Hodžu a Strednej zdravotníckej škole. Za podporu podujatia ďakujeme aj inštitúciám a firmám Prekop – autoškola, Urbánek – mäso a lahôdky, Old Herold. 


                          


       


        

Fotogaléria – Challenge day – Deň výzvy 2005


 


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!