Detský parlament v Trenčíne prijal prvé uznesenie

12. 12. 2006

          Mikulášské darčeky a vzájomné priania zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v novom kalendárnom roku vytvorili úvod druhého zasadnutia Detského parlamentu v Trenčíne. V utorok 5. decembra medzi mladých poslancov zavítali aj primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER a poslanec MsZ, dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, Branislav ZUBRIČAŇÁK.


          Vystúpenia žiakov – parlamentárov boli v pozitívnom zmysle slova poznačené hravosťou a nezaťažené spoločenskými konvenciami, vedeli všetko pomenovať správnym výrazom. Kladne hodnotili napríklad vysielanie školského rozhlasu na Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica, kriticky sa vyslovili na adresu spolužiakov, ktorí používajú cez prestávky nevyberané slová, alebo ľudí venčiacich psov v pieskoviskách, kde sa hrajú malé deti a podobne.


          Zaujímavé boli názory na jednotnosť oblečenia žiakov. Na túto tému nakoniec prijali mladí poslanci aj svoje historicky prvé uznesenie. Osemnástimi hlasmi za (štyria boli proti) sa uzniesli na požiadavke zaviesť na základných školách v Trenčíne jednotné oblečenie. „Chápem myšlienku, ktorá viedla deti k prijatiu tohto uznesenia. Chcú, aby sa medzi sebou hodnotili na základe charakterových vlastností a nie podľa oblečenia. Sľúbili sme im pracovať s týmto nápadom ďalej, vyvolať odbornú i laickú diskusiu na túto tému. Viem si predstaviť, že napríklad v spolupráci so študentmi so Strednej umeleckej školy v Trenčíne pripravíme návrhy na takéto oblečenie,“ povedal po zasadnutí detského parlamentu Branislav Celler, primátor Mesta Trenčín.+ Vystúpenia žiakov – parlamentárov boli v pozitívnom zmysle slova poznačené hravosťou a nezaťažené spoločenskými konvenciami. K dobrej atmosfére prispela aj moderátorka rokovania Mária Kűhlefőlová (v popredí prvá zľava).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!