Detské ihrisko v areáli nemocnice je obnovené!

12. 5. 2006

          Uplynulo už viac ako desať rokov od inštalácie detského ihriska v areáli trenčianskej nemocnice s poliklinikou v priestore za pavilónom detského oddelenia. Vzniklo z iniciatívy primára detského oddelenia Pavla ŠIMURKU ako sponzorský dar jednej z trenčianskych firiem.


          V súčasnosti sú detské ihriská už neoddeliteľnou súčasťou každej krajskej nemocnice. To trenčianske sa však neobnovovalo, doba jeho životnosti uplynula a stávalo sa viac nebezpečným ako detským. „Jednou z našich základných snáh je odpútať myseľ dieťaťa od hospitalizácie, lebo to je len ďalšie priťaženie k chorobe. Nemôže to však byť výlučne len záujem zamestnancov. Je to súhrn činnosti spolupracovníkov z viacerých sfér,“ opakuje už viac rokov P. Šimurka. A je to vidieť aj na jeho oddelení. Začali tam kedysi výmenou bielych stien za farebné. Našli miesto aj na herňu s výbavou. Televízory a počítače sú aj na viacerých izbách. „Dôležitá je aj prítomnosť rodičov detí do 6 rokov na oddelení. No a naše pedagogické pracovníčky sa deťom úplne odovzdávajú,“ zdôrazňuje skúsený pediater.


          V prípade znovuobnovenia ihriska od slov k činom nebolo ďaleko a spoluprácu v trojuholníku Mesto Trenčín, Trenčianska nadácia a Nemocnica s poliklinikou zavŕšila v apríli tohto roku firma Kupas generálnou opravou a dodaním nových prvkov na ihrisko! „Mesto Trenčín poskytlo Trenčianskej nadácii dotáciu z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta na vybudovanie detského ihriska v areáli nemocnici vo výške 100 tisíc Sk. Trenčianska nadácia následne oslovila firmu Kupas na opravu a doplnenie prvkov na detskom ihrisku v nemocnici,“ popisuje genézu spolupráce Branislav Zubričaňák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. 


          „Veľmi radi sme prijali ponuku na spoluprácu pri obnove detského ihriska, ktoré má slúžiť deťom nielen hospitalizovaným, pokiaľ im to dovoľuje ich zdravotný stav, ale hlavne deťom, ktoré spolu s rodičmi prišli navštíviť svojich príbuzných. Projekt detského ihriska, ako mnohé iné na území Trenčína, ma slúžiť Trenčanom i návštevníkom Trenčína, a to je tiež jeden zo spoločných cieľov nadácie i trenčianskej samosprávy,“ pridáva sa do diskusie správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová.


          „Kto neverí, nech tam beží,“ takýmto sloganom končí jedna zo slovenských ľudových rozprávok. Realita za detským pavilónom trenčianskej nemocnice s poliklinikou môže od apríla tohto roku malým pacientom či návštevníkom pripomínať rozprávku, v skutočnosti je to ale príklad dobrej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov na užitočnom projekte.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!