Detské ihrisko Považská je otvorené

3. 4. 2024

Obnovu detského ihriska na Považskej ulici, vedľa tenisových kurtov, sme ukončili a skončil sa aj proces kolaudačného konania. Od dnešného dňa je tak celý priestor detským návštevníkom k dispozícii.

Územie s rozlohou 1 466 m2 má nové oplotenie, 16 herných prvkov, mobiliár, spevnené i zelené plochy, ktoré doplnili už existujúcu zeleň. Pribudol tu aj živý plot. O stavebné práce a sadovnícke úpravy sa postarala domáca spoločnosť landart. Herné prvky a prvky drobnej architektúry dodala spoločnosť Intersystem EU z Bytče. Šlo o mestskú investičnú akciu v hodnote vyše 330 tisíc eur.

V priestore detského ihriska sú integrované prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vodopriepustných povrchov komunikácií. Je tu množstvo novej zelene, vrátane trvalkových záhonov, okrasných tráv a papradí, nového trávnika, či ihličnatých drevín (tis obyčajný). Pribudli tu nové lavičky, stoly, odpadkové koše, stojany na bicykle, či pitná fontánka. Deti potešia viaceré typy hojdačiek, zostava dvoch veží so šmýkačkou i ďalšie dve veže spojené sieťou a rebrinami. K dispozícii je aj dom s pieskoviskom, otočným ramenom s kladkou, vedrom a sitom s mlynčekom, balančná doska, preliezka so sieťami, rebríkom, hrazdou a šplhacou tyčou, 15 metrov dlhá lanová dráha, trampolína, herný stôl alebo aj tabuľa na kreslenie. Deťom poslúžia na zábavu aj nerezové načúvadlá s podzemným zvukovodom.

Herné prvky sú určené pre deti od 3 do 15 rokov. Niektoré z nich im poskytnú okrem rozvoja fyzických a koordinačných vlastností tela aj priestor pre rozvoj zmyslov a manuálnych zručností.

Na realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská“ sme získali nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške necelých 262 tisíc eur. Rozdiel zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu.

O schválení nenávratného finančného príspevku rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!