Detské ihrisko Pádivec ešte nie je skolaudované

7. 2. 2024

Detské ihrisko vo vnútrobloku Pádivec prechádza obnovou. Tento proces bude ukončený kolaudáciou. Prosíme rodičov, aby ihrisko na hru so svojimi deťmi zatiaľ nevyužívali. Ďakujeme za trpezlivosť.  

Detské ihriská majú byť pestré

Počas obnovy detského ihriska Považská, ale aj vnútrobloku Pádivec, ktorého súčasťou sú aj detské herné prvky, zaznamenal úrad niekoľko občianskych podnetov. Týkali sa práve priestorov pre deti. Niektorým chýbajú prvky pre malé deti, iní nie sú stotožnení s novinkami a radšej by prijali klasické preliezačky a hojdačky. Obávajú sa, že nové prvky nie sú bezpečné.

„Už pri projektovaní detských ihrísk musia všetky navrhované herné prvky aj s dopadovými plochami spĺňať požiadavky na bezpečnosť podľa platných technických noriem a musia byť certifikované. Po vybudovaní každého detského ihriska musí realizačná firma zabezpečiť inšpekčnú správu z Technickej inšpekcie, ktorá potvrdzuje, že ihrisko ako celok spĺňa požiadavky bezpečnosti,“ ubezpečuje Ingrid Kuľhová, referentka pre krajinnú tvorbu a architektúru z Útvaru územného plánovania MsÚ Trenčín.

Ihrisko na Považskej

Pri detskom ihrisku Považská sú ako bezpečné dopadové plochy použité štrk a kôra. Tento materiál súvisí s celkovým konceptom detského ihriska a umiestnením herných prvkov v jeho centrálnej časti. „Staré kovové prvky možno navonok nevykazujú nedostatky, pre ktoré by ich nebolo možné používať, no svojimi parametrami už nespĺňajú platné normy a niektoré sú svojou konštrukciou a vyhotovením nebezpečné pre hrajúce sa deti,“ pripomína I. Kuľhová.

Nové drevené herné prvky sú z kvalitného dreva a aj z hľadiska jeho hustoty a spracovania majú väčšiu odolnosť voči klimatickým vplyvom a bežnému opotrebeniu. Väčšina herných prvkov použitých na ihrisku Považská je pre deti od 3 do 14 rokov. Pre najmenšie deti tam aj po rekonštrukcii zostalo pieskovisko s dreveným hadom, domček v tvare ryby, pružinové hojdačky, prevažovacia hojdačka, kresliaca tabuľa i zvukový prvok – šepkadlo.

ihrisko Považská

„Práve na základe opakovaných požiadaviek rodičov na herné prvky aj pre staršie deti základných škôl boli na ihrisku osadené rôzne preliezačky, pieskovňa s vedrom na reťazi na naberanie a presýpanie, balančné prvky a lanovka,“ dopĺňa I. Kuľhová. Pri návrhu detského ihriska na Považskej ulici boli na pozemku zachované všetky dospelé stromy. Prestarnuté kry sa nahradili výsadbou živého plota z tisu a trvalkovými záhonmi po okraji plochy.

Filozofiou mesta je pri budovaní nových ihrísk práve variabilita, využívajúca prirodzený potenciál a autenticitu daného miesta, ktorá podporuje detskú fantáziu.

Vnútroblok Pádivec

Aj pri návrhu rekonštrukcií vnútroblokov sa mesto snaží o výstavbu rôznorodých a zaujímavých miest, ktoré ponúknu pre rodičov s deťmi rôzne zážitky, a nie uniformné ihriská s rovnakými hernými prvkami po celom meste, ako kedysi.

foto ihrisko Pádivec pieskovisko s tieniacou plachtou

Projektantky pri návrhu detského ihriska vo vnútrobloku Pádivec, práve pre využiteľnosť tejto plochy viacerými vekovými skupinami, od najmenších detí až po dospelých, rozdelili vnútroblok na viacero zón: Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalín, Teen. Hlavnou témou pri tvorbe tohto vnútrobloku bol Hmyz a táto myšlienka je pretavená do tvarov spevnených plôch, herných prvkov, mobiliáru, osvetlenia aj zelene. Niektoré z pôvodných herných prvkov boli repasované, čím sa predĺžila ich životnosť a využiteľnosť na pozemku.

Pripomíname, že obe ihriská budú pripravené na šantenie detských návštevníkov až po kolaudácii. Verejnosť budeme informovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!