Deti sa môžu vrátiť do škôl a škôlok

28. 5. 2020

Od 1. júna sa opäť otvoria všetky materské a základné školy v Trenčíne. Škôlky privítajú 926 detí a do škôl nastúpi 2 029 žiakov 1.- 5. ročníka. Od 13. marca sú pre pandémiu koronavírusu zatvorené škôlky i školy. V pondelok 1. júna sa náročné obdobie pre deti, rodičov i učiteľov končí, školský rok bude pokračovať. Nie však povinne, ale pre všetkých dobrovoľne.

Pre základné i materské školy platí meranie teploty detí pri ich príchode a dezinfekcia rúk. Dezinfekcia toaliet a dotykových plôch vnútorných priestorov škôl a škôlok sa bude vykonávať 2-krát za deň.

Materské školy neuspokoja záujem všetkých rodičov

Kým pred zatvorením školských zariadení navštevovalo materské školy v Trenčíne 1 495 detí, v pondelok sa ich do škôlok vráti 926, čo je približne 62% z celkového počtu. Taký záujem prejavili ich rodičia. „Otvoríme všetky škôlky, ale nie všetky triedy, nakoľko máme problém s personálom, ktorý je buď z rizikovej skupiny alebo z iných dôvodov nenastúpi do práce (PN, OČR). Pre nedostatok miesta a obmedzené personálne kapacity sme nemohli prijať 23 detí, ich matky sú ale na materskej dovolenke. Deti pracujúcich rodičov môžu nastúpiť všetky,“ hovorí riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masaryk. Materské školy budú otvorené od 7.00 do 16.00 h.

Základné školy sú pripravené na všetky deti

Z 2 552 žiakov zák1adných škôl 1. – 5. ročníka príde 1. júna do školy 2 029 detí, čo je 80,29 % z celkového počtu. „Všetky školy sú schopné zabezpečiť na vyučovaní účasť detí, ktoré o to prejavili záujem. Vyučovanie máme personálne veľmi dobre zvládnuté, riaditelia škôl zapojili do vyučovacieho procesu aj niektorých vyučujúcich z 2. stupňa a na dvoch základných školách vypomáhajú aj pedagogickí zamestnanci z Centra voľného času a zo základnej umeleckej školy, kde je stále prerušená prevádzka. Do školského klubu detí bude chodiť 1 095 žiakov a v školských jedálňach dostane obed 1 630 detí. Ráno školské kluby detí nebudú. Žiakov si preberú pani učiteľky, ktoré s nimi budú mať vyučovanie a po skončení vyučovania sa deti presunú do školského klubu detí“ uviedla vedúca Útvaru školstva MsÚ Trenčín Ľubica Horňáčková.

Harmonogram pri príchode do školy aj pri obedoch

Prevádzka základných škôl bude jednotná, a to od 7.30 do 16.30 h. Všetky školy majú pripravený časový harmonogram príchodu detí podľa jednotlivých ročníkov a podľa počtu vchodov do budov. Školy o tom informujú na svojich webstránkach, kde uvádzajú i všetky ďalšie pokyny podľa usmernenia ministerstva školstva. Z nich zdôrazňujeme, že rodičom nebude umožnený vstup do budov škôl. Deti musia priniesť zákonnými zástupcami podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave. Každé dieťa musí mať dve rúška, jedno na tvári (v triede nemusí mať) a jedno zabalené v taške + malý dezinfekčný gél na ruky.

Telesná výchova sa bude vyučovať hlavne formou pohybových hier a vychádzok, v telocvični len obmedzene a bez použitia náradia. Každá škola má zostavený harmonogram presunov detí na stravovanie v školskej jedálni, aby sa vzájomne nestretávali určené skupiny detí.

Žiadame rodičov, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, nechali deti doma!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!