Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca tohto mesiaca

20. 1. 2023

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2022 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2023 so stavom k 1. januáru 2023. K podaniu odporúčame predložiť doklady, preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, právoplatné osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Tlačivá sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín a tiež na www.trencin.sk v časti Ako vybaviť – Dane a poplatky.

Samozrejme, daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať aj elektronicky. Musí byť však podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte možnosť podpísať daňové priznanie elektronickým podpisom, môžete ho zaslať aj poštou. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!