Daňová poradňa 2: Elektronická komunikácia s úradmi

2. 2. 2023

„Nemôže nám mesto posielať rozhodnutia o daniach a poplatkoch elektronicky e-mailom? Mesto by ušetrilo peniaze za zasielanie a občania by nemuseli chodiť na poštu.“

Odpovedá špecialista pre dane a poplatky Mestského úradu v Trenčíne Ján Margetín:

Áno, takto by to bolo fajn, ale v zmysle zákona to nie je možné. Je potrebné rozlišovať spôsoby elektronickej komunikácie. Na jednej strane tu máme bežnú elektronickú komunikáciu, kde využívame e-maily, na druhej strane elektronickú komunikáciu, v ktorej musia byť elektronické podania autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom.

To platí aj pre správcu dane, mesto Trenčín. V jednoduchých veciach oslovujeme občanov telefonicky alebo e-mailom, ale pri rozhodnutiach, kde sa rozhoduje o právach a povinnostiach, komunikujeme s občanmi prioritne elektronicky s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

To znamená, že všetky rozhodnutia napr. o dani z nehnuteľností či poplatku za smeti vám môžeme poslať len do vašej elektronickej schránky, ktorá je pre tento účel vytvorená. Musíte ju však mať aktivovanú na doručovanie, čo sa nastavuje v konkrétnej elektronickej schránke. Bez tejto podmienky vám nevieme elektronicky doručiť rozhodnutia. V prípade, že nie ste pri osobnom doručovaní doma zastihnutí, musíte si ich vyzdvihnúť na pošte. Tomuto sa ale môžete vyhnúť.

Čo potrebujete? Uvediem 2 základné prípady:

A) Ak nemáte občiansky preukaz s čipom, je potrebné na príslušnom PZ SR, konkrétne v Trenčíne je to na Inoveckej ulici 5, požiadať o vydanie občianskeho preukazu s čipom a BOK-6-miestny kód, ktorý si zadávate za účelom prístupu k službe. Občiansky preukaz vám spravidla vydajú do 30 dní bez poplatku. Zároveň je potrebné požiadať aj o čítačku kontaktných čipov.

B) Ak máte občiansky preukaz s čipom a čítačku, je potrebné nastaviť vašu elektronickú schránku, aby bola aktívna na doručovanie. Bez toho by totiž nič neprijala, takže by vám nikdy nič nebolo doručené. Zároveň odporúčam nastaviť si upozornenia do vášho telefónu alebo na vašu e-mailovú schránku. Ak si toto upozornenie nastavíte, SMS vás upozorní, že vám prišlo niečo do vašej elektronickej schránky, takže sa tam nemusíte stále „chodiť“ pozerať.

Pri nastavení elektronickej schránky máte 2 možnosti, ako to urobiť:

a) prostredníctvom portálu Slovensko.sk – ak ste zruční v predmetnej problematike, budete postupovať podľa návodov, ktoré sú tam zverejnené.

b) prostredníctvom tel. čísla 02/35 803 083, cez ktoré poskytuje ústredný portál verejnej správy technickú podporu. Jednoducho zavoláte a poviete, že máte občiansky preukaz s čipom, čítačkou a BOK-6-miestny kód a chcete nastaviť elektronickú schránku tak, aby bola aktivovaná na doručovanie a ak sa rozhodnete aj pre upozornenia, tak aby boli nastavené aj upozornenia na prijatú správu do elektronickej schránky SMS-kou do vášho mobilu. Na základe tohto telefonátu vás budú presne navigovať, ako si službu nastaviť. Tí ľudia sú tam pre vás a záleží len na vás, či to využijete.

Na začiatok si skúste vybaviť elektronický občiansky preukaz s čipom a aktivovať si schránku na doručovanie. Nič vás to nebude stáť a budete mať rozhodnutia mesta o daniach a poplatkoch doručované až domov. V budúcnosti si môžete rozšíriť elektronické služby napríklad o podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!