Daňová poradňa 12: Upozornenia na zaplatenie nedoplatkov

5. 12. 2023

„Snažím sa platiť miestne dane v lehotách splatnosti, no v roku 2023 sa mi stalo, že som nezaplatil načas. Prekvapila ma informácia v závere emailu, že v prípade nezaplatenia v náhradnom termíne, dva týždne po termíne splatnosti, budú nedoplatky postúpené na exekúciu. Nestačilo by najprv upozorniť a až v druhom rade pristúpiť na hrozbu exekúcie?“

Odpovedá špecialista pre dane a poplatky MsÚ v Trenčíne Ján Margetín:

Výzvy na zaplatenie nedoplatkov nie je správca dane povinný vám zaslať a môže postúpiť nedoplatok hneď na vymáhanie. Chápeme však, že mnohí z nás pri iných starostiach pozabudnú zaplatiť, a preto sa snažíme neplatičov oslovovať telefonicky, predvolaním, emailom. Pri vysokom počte daňovníkov sa nám ale nepodarí vždy všetkých kontaktovať.

V prípade zasielania upozornení po poslednej lehote splatnosti dane z nehnuteľností, ktorá je 31. 10. 2023, nie je v našich silách do konca roka upozorniť všetkých na zaplatenie nedoplatku dvakrát.

Čo sa týka upozornenia na to, že nedoplatky budú postúpené na vymáhanie súdnym exekútorom, o tom hovoríme stále a mrzí nás to, ale musíme o tom hovoriť, pretože nie všetci sú vzorní a platia načas. V mestských novinách sa venujeme nedoplatkom, ich vymáhaniu a neplatičom už tretíkrát v tomto roku. Aj touto cestou sme upozorňovali na blížiaci sa posledný termín splatnosti dane (31. 10.), aj na postúpenie nedoplatku súdnemu exekútorovi na vymáhanie v prípade nezaplatenia, čo je tá posledná možnosť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!