Ďalšie polopodzemné kontajnery v Kubrej a Pod Brezinou

7. 11. 2018

S budovaním stojiska nových moderných kontajnerov na triedený odpad začali v pondelok 5. novembra 2018 v časti Kubrá, kde treba už len dorobiť zámkovú dlažbu. 

Dnes sa začali výkopové práce pred osadením kontajnerov aj Pod Brezinou. Obidve stojiská pre mesto buduje spoločnosť Marius Pedersen. Budú na nich umiestnené nádoby na vytriedené plasty, papier, sklo, kovy a tetrapaky.

polopodzemne v Kubrej

V súčasnosti je v meste 12 stojísk na polopodzemné kontajnery. Prvé na Žilinskej ulici a Pred Poľom mesto zabezpečilo v spolupráci a na náklady spoločnosti Marius Pedersen koncom roku 2015 ako pilotný projekt. Ďalšie 2 stojiská vybudovalo mesto zo svojich zdrojov v decembri 2016 na uliciach M. Bela a K. Šmidkeho.

V ostatnom období mesto dokončilo stojiská na Ulici J. Halašu, na sídlisku Kvetná a na Halalovke.  V ich budovaní by sa malo ešte v tomto roku pokračovať na Sihoti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!