Ďalšie informácie pre cestujúcich MHD od 1. septembra 2022

27. 8. 2022

Opäť pripomíname, že ak vlastníte čipovú kartu SAD Trenčín, nový dopravca MHD v našom meste ju bude akceptovať do konca februára 2023.

Dopravnú (čipovú) kartu si u nového dopravcu Transdev môžete vybaviť aj osobne v polyfunkčnej budove na Palackého ulici č. 6790. Žiadosť si môžete vopred stiahnuť a vyplniť doma alebo si ju vyzdvihnete a vyplníte až na mieste. Kartu vystavia do 30 dní. Kartu si môžete vyzdvihnúť osobne na pobočke alebo vám ju za poplatok zašlú poštou priamo na vami zvolenú adresu.

Nová čipová karta bude stáť 4 eurá cez eshop a v informačnom centre cena za novú kartu bude 5 €.

Pre vystavenie karty bude potrebné predložiť:

 • preukaz totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty,
 • aktuálnu fotografiu žiadateľa – ak ju nemáte, na pobočke vás odfotia bezplatne,
 • doklad na preukázanie zľavy, pokiaľ si nejakú uplatňujete (zoznam potrebných dokladov).

Budete si môcť vybrať, či sa po novú kartu zastavíte osobne alebo vám ju za poštovné 2 € pošlú priamo na vašu adresu.

Nová dopravná karta bude „prázdna“ (bez nabitia). Kredit alebo požadovaný predplatný lístok si následne budete môcť zakúpiť buď priamo na pobočke alebo na internetovom obchode (eshope), ku ktorému sa pripojíte priamo cez internetový prehliadač.

Kedy začne nový dopravca dobíjať kredit a predávať predplatné lístky?

Už je spustený predaj cestovných lístkov a dobíjanie kreditu na pobočke Transdev (Palackého ulica), v eshope a mobilnej aplikácii. Dobitie kreditu na dopravnú kartu bude možné aj u vodiča autobusu, kde si budete vedieť predĺžiť aj predplatný časový lístok (štvrťročný, mesačný).

Ako bude fungovať eshop?

Eshop, teda internetový obchod, bude fungovať v online prostredí. S jeho pomocou budete môcť samoobslužne vybaviť všetky náležitosti spojené s nákupom lístkov bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku dopravcu. V eshope si môžete požiadať o vydanie novej dopravnej karty, uplatniť si zľavu na cestovnom, sledovať platnosť svojich cestovných lístkov a zakupovať nové, či dobíjať kredit pre neskorší nákup lístkov na jednu cestu. Pre využívanie eshopu bude potrebné založenie účtu, ku ktorému budete môcť následne pristupovať po zadaní vášho emailu a hesla.

Ako bude fungovať mobilná aplikácia?

Mobilnú aplikáciu si bezplatne stiahnete do svojho smartfónu. Aj bez registrácie ju budete môcť využívať na prehliadanie cestovných poriadkov, vyhľadávanie spojení a najbližších odchodov a budete mať prehľad o prípadných meškaniach spojov, ktoré vás zaujímajú.

Po jednoduchej registrácii (zadaní emailu a vytvorení hesla) si budete môcť prostredníctvom aplikácie zakúpiť 60-minútové a 24-hodinové cestovné lístky. Platbu môžete vykonať pomocou platobnej brány na základe vašej bankovej karty.

Ako bude fungovať platba dopravnou kartou?

Základný postup bude veľmi podobný ako doteraz. Ak si chcete zakúpiť jednorazový lístok, po nástupe do vozidla dopravnú kartu ihneď priložíte k niektorej z čítačiek umiestnených pri dverách. Vtedy prebehne automatický nákup podľa tarify, aká vám bola na karte nastavená (občan bez zľavy, študent, dôchodca a pod.). Ak si chcete zakúpiť hodinový lístok, musíte túto voľbu realizovať na samoobslužnom zariadení. Nové karty, ktoré vydáva spoločnosť Transdev, sú novšieho štandardu s vyšším zabezpečením ako karty používané doteraz. Preto ich načítanie trvá o niečo dlhšie, ako ste boli zvyknutí.

Od 1. septembra 2022 platí jednorazový lístok rovnako ako doteraz. Časový (60 minútový) lístok platí na dané časové obdobie (štandardne 60 minút). Novinkou je, že v rámci tohto limitu môžete vykonať ľubovoľný počet prestupov (nielen jeden ako doteraz), pričom cestu musíte v tomto časovom limite ukončiť. Pri prestupe do iného vozidla v rámci časovej platnosti lístka už nemusíte kartu znova prikladať. Jednoducho nastúpite. Samozrejme, ak máte pochybnosti o zostávajúcom čase platnosti lístka, kartu môžete kedykoľvek priložiť a presvedčiť sa, ako dlho váš lístok ešte bude platiť. Ak je dĺžka zostávajúceho času pre vašu cestu nedostatočná, môžete si ihneď pomocou príslušného tlačidla predĺžiť váš lístok o ďalších 60 minút. Tie sa pripočítajú k platnosti existujúceho lístka.

Novinkou je, že z vašej dopravnej karty môžete zakúpiť lístok nielen sebe, ale aj svojim spolucestujúcim. Pri prvom nástupe do vozidla najprv kartu priložíte – vtedy prebehne automaticky nákup jednorazového lístka pre vás podľa tarify, aká vám bola na karte nastavená (občan bez zľavy, študent, dôchodca a pod.), alebo pre seba vyberiete lístok v inej tarife. Po zakúpení lístka pre seba môžete výberom z ponuky na dotykovom displeji čítačky vybrať aj lístok pre spolucestujúcich alebo zakúpiť lístok za dovozné (batožina/pes). Spolucestujúcich môžete zakúpiť lístok len v takej istej tarife aký ste vybrali pre seba. Dokladom o zaplatení je vaša dopravná karta.

Ak máte na karte predplatný lístok (mesačný, štvrťročný), kartu vo vozidle už k čítačke prikladať nemusíte! Kartu stačí predložiť v prípade kontroly cestovných lístkov. Samozrejme, ak chcete, vždy môžete svoju kartu k čítačke priložiť a skontrolovať si dokedy váš lístok platí. Pozor! Po zakúpení predplatného lístka cez internet musíte pri prvom nastúpení do vozidla kartu k čítačke priložiť. Je to z dôvodu, aby sa cestovný lístok mohol zapísať na kartu, ktorú v prípade kontroly predložíte revízorovi.

Ako bude fungovať platba bankovou kartou?

Platba bankovou kartou bude prebiehať veľmi podobne ako platba bežnou dopravnou kartou s podmienkou, že platba bude možná len pri predných dverách, respektíve u vodiča. Pred prvým použitím vašej bankovej karty nie je potrebné sa nikde registrovať alebo čokoľvek aktivovať.

Ako bude fungovať predaj lístkov u vodiča?

Vodiči budú prijímať hotovosť a predávať budú jednorazové základné lístky, 60-minútové alebo 24-hodinové lístky. Cena 60-minútových lístkov predávaných u vodiča bude aj naďalej cenovo znevýhodnená oproti predaju obdobných lístkov iným spôsobom. Ak chcete ušetriť, odporúčame využiť iné spôsoby platby.

Zmení sa ponuka cestovných lístkov?

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo s účinnosťou od 1. septembra 2022 nový cenník cestovných lístkov. Nedochádza k zmene cenovej úrovne. Doplnila sa, či mierne zmenila ponuka jednotlivých druhov lístkov:

Nový 60-minutový lístok bude stáť 0,50 € a bude sa predávať u vodiča, cez aplikáciu alebo dopravnou či bankovou kartou. Lístok slúži na možné prestupy s časovým obmedzením 60 minút.
Nový 24 hodinový lístok bude stáť 1,00 € a bude sa predávať u vodiča, cez aplikáciu alebo dopravnou či bankovou kartou. Lístok slúži na možné prestupy s časovým obmedzením 24 hodín.

Zmení sa okruh osôb, ktoré majú nárok na zľavu?

Nie, systém doterajších zliav zostáva naďalej zachovaný.

Bezplatná preprava:

 • deti do 6 rokov,
 • cestujúci nad 70 rokov veku – držitelia dopravnej karty,
 • osoba ťažko zdravotne postihnutá na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty,
 • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty,
 • sprievodca osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Držitelia zliav:

 • deti od 6 do 16 rokov veku,
 • žiaci a študenti do 26 rokov,
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku,
 • seniori nad 70 rokov veku,
 • držitelia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S.

Viac informácií nájdete tu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!