Ďalšia rozkopávka v meste sa týka zavedenia optiky

27. 3. 2024

Mesto povolilo pre spoločnosť SUPTel zvláštne užívanie miestnej komunikácie na uliciach Kožušnícka, Brnianska (pred SSC), Zlatovská a Bratislavská za položenia podzemného optického vedenia. Začiatok prác je naplánovaný na 2. apríla 2024 na čiastkových úsekoch Kožušníckej a Zlatovskej ulice.

Dôjde k výkopu a obmedzeniu na chodníku a v cestnej zeleni. Zásah do zrekonštruovanej cesty a chodníkov na Brnianskej ulici v úseku od Zlatovskej po Bratislavskú ulicu je prísne zakázaný.

Na Bratislavskej ulici dôjde počas prác v istom časovom úseku k dočasnému obmedzeniu autobusových zastávok MHD – cintorín Záblatie, Bratislavská (vedľa prevádzky IBO), pričom ich obsluha nebude zrušená, zastávky bude presunuté o niekoľko metrov ďalej od pôvodných.

práce na zavedení optiky

Na zavedení optiky by mali pracovať denne od 7.00 do 17.00 h, vrátane štátnych sviatkov a víkendov. Konečnú spätnú úpravu povrchov komunikácií a zelene by mal zhotoviteľ vykonať najneskôr do 30. septembra 2024.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!