Dajte šancu rozvoju talentu svojich detí

5. 5. 2021

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne organizuje v máji prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov. Počas prvého termínu v utorok 4. mája 2021 sa na skúškach zúčastnili približne štyri desiatky detí. Ak ste to nestihli, druhý termín skúšok bude vo štvrtok 13. mája 2021 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod.  

Škola ponúka štúdium v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

V školskom roku 2021/2022 budú pracovať v ZUŠ hudobné telesá Komorný sláčikový súbor, sláčikové súbory ISOLA SONANTE a VESELÉ STRUNY, Gitarový súbor Luskáčik, Ľudová hudba, Spevácky zbor, Dychový orchester a Hudobná rocková skupina.

Online prihlášku aj viac podrobností o predpokladoch na úspešné splnenie prijímacích skúšok nájdete na www.zustrencin.sk.

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti vo veku od 5 rokov, mládež i dospelí. Všetky deti do 18 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!