Čo ukázala prvá analýza odpadu?

8. 10. 2020

Viac ako polovica zmesi komunálneho odpadu z podnikov mohla skončiť inak – vytriedená. Vyplýva to z výsledkov ručného triedenia obsahu čiernych nádob od náhodne vybraných podnikateľských subjektov. Analýza sa konala 25. septembra 2020. Ďalšia je v pláne 30. októbra 2020. Môžete sa jej zúčastniť ako dobrovoľník.

Cieľom analýz je zistiť, koľko odpadu vyvážame na skládku a nemuseli by sme a tiež akú veľkú časť zmesového odpadu tvorí takzvaný bioodpad. Za každú vyvezenú a na skládke uloženú tonu odpadu totiž platíme nemalé peniaze a od nového roka budeme platiť ešte viac. Od januára 2020 musia mestá a obce navyše, podľa zákona o odpadoch, zaviesť zber kuchynského bioodpadu aj na sídliskách.

Mesto Trenčín sa preto rozhodlo v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko, bezobalovým obchodom BEZOBALiS a dobrovoľníkmi uskutočniť postupne niekoľko analýz komunálneho odpadu. V prvej išlo o odpad z podnikov, ďalšie sa sústredia na čierne nádoby na sídliskách i pri rodinných domoch.

„Chceme vedieť, čo ľudia a podnikatelia netriedia a čím zbytočne zvyšujú množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach. Podnikatelia sú povinní triediť odpad na vlastnú zodpovednosť a finančné náklady. Prvá analýza ukázala, že to niektorí ignorujú a všetko dávajú do komunálneho odpadu,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.

Celkom 1830 kilogramov vysypali pri prvej analýze z 240 a 1100-litrových čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. Dovezené boli z náhodne vybraných prevádzok v Trenčíne, časť zo stravovacích zariadení a časť z iných prevádzok.

Ručné vytriedenie odpadu trvalo 24 ľuďom, z ktorých 17 boli dobrovoľníci, približne tri a pol hodiny.

V nádobách z administratívnych, maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich rôzne služby tvorili 52 percent veci, ktoré mohli byť vytriedené a nemuseli skončiť na skládke. Z toho najväčší podiel patril papieru – 20,8 %.

Tu musíme pripomenúť, že podľa zákona je každý občan povinný odpad triediť. „Podnikateľský triedený odpad je zatiaľ na zodpovednosti podnikateľov, hovorí sa síce o zmenách, ale zatiaľ to platí,“ vysvetľuje Z. Čachová. „Čo však ako mesto pre podnikateľov robíme v tejto oblasti je, že im umožňujeme na triedený odpad využiť naše 3 zberné dvory, kde môžu bezplatne odovzdať vytriedený odpad zo svojej prevádzky charakteru z domácnosti, nie však výrobné odpady.“

V nádobách zo stravovacích a reštauračných zariadení tvoril skutočný zmesový komunálny odpad len 33,9 percenta. Všetko ostatné, teda 66,1% boli zložky, ktoré sa dali vytriediť. Napriek zákonu o odpadoch, ktorý hovorí, že kuchynské bioodpady zo stravovacích a reštauračných zariadení nesmú končiť v komunálnej nádobe, bolo v analyzovanej vzorke viac ako 23 % zvyškov z jedla. Na druhom mieste bol opäť nevytriedený papier 12,3 % a na treťom plasty – tiež približne 12 %.

Podľa celkových výsledkov bolo možné vytriediť takmer 60 percent analyzovaného odpadu.

Skompostovať by sa z tohto celkového množstva odpadu mohlo 18 percent.

Prečítajte si podrobný opis prvej analýzy s grafmi a fotografiami

Ak máte záujem aktívne sa do analýz zapojiť ako dobrovoľník, môžete tak urobiť už v týchto dňoch prostredníctvom prihlasovacieho formulára

Druhá analýza odpadu v Trenčíne sa uskutoční v piatok 30. októbra 2020 od 8.00 hodiny. Za statočnosť dostanú dobrovoľníci aj malé darčeky pre menej odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!