Čo spôsobuje zápach na Sihoti III a IV

8. 7. 2024

Viacerí obyvatelia Sihote III a Sihote IV nás upozornili na nepríjemný zápach, ktorý sa šíri najmä vo večerných hodinách. Požiadali nás o preverenie situácie. Zistili sme, že zápach priamo súvisí s vývozom zeminy z čistenia a prania cukrovej repy na prenajaté pozemky v katastrálnom území Trenčín – Opatová.

Vedenie spoločnosti Považský cukrovar nás informoval, že vývoz ukončili k 28. júnu 2024. Aktuálne pokračuje rozhŕňanie zeminy na poliach, kde sa navýšením ornice zvyšuje úrodnosť parciel. Rozhŕňanie plánujú ukončiť do 19. júla 2024.

V závislosti od počasia je možné, že pri prácach bude vznikať i väčší zápach z rozkladu organických látok v zemine. Vedenie cukrovaru sa ospravedlňuje obyvateľom Trenčína za prípadné nepríjemnosti a žiada o zhovievavosť.

Ubezpečuje všetkých, že zápach je prírodného pôvodu a nie je škodlivý. Jeho zníženie predpokladajú asi 2 – 3 týždne po ukončení prác a presušení zeminy (v závislosti od počasia).

Štandardne tieto práce vykonávajú v marci až máji, ale pre veľké množstvo zrážok v repnej kampani a aj po nej sa množstvo zeminy navýšilo a celý proces je oneskorený. Snahou cukrovaru je skrátiť časové obdobie manipulácie s uloženou zeminou na minimálne možné obdobie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!