Čo je nové na Matúšovej ulici

26. 11. 2021

Trenčianske vodárne a kanalizácie na tejto ulici rekonštruujú verejný vodovod a kanalizáciu. Práce sa začali na Mierovom námestí v mieste pripojenia Matúšovej ulice a pokračujú smerom k Trenčianskemu hradu.

V úseku od Mierového námestia po farský kostol už položili  nové vodovodné potrubie a zrekonštruovali vodovodné prípojky. Nová dažďová kanalizácia je v tomto priestore už tiež dokončená. Pomôže odľahčiť splaškovú kanalizáciu počas intenzívnych dažďov, sú do nej zvedené dažďové vody zo spevnených plôch.

„Obnovili sme tu aj splaškovú kanalizáciu bezvýkopovou metódou vťahovaním živičného rukávca. Kanalizačné šachty sú vyspravené, osadili sme nové stupadlá a šachty sme zabezpečili novými poklopmi s erbom mesta Trenčín,“ informovala nás Zuzana Rešetková z Investičného oddelenia Trenčianskych vodární a kanalizácií.

Od farského kostola smerom k ulici Marka Aurélia uložili nové odvodňovacie žľaby, ktoré sú zaústené do dažďovej kanalizácie. Pôvodnú dlažbu počas rekonštrukčných prác vybrali a očistili. Pri reštaurácii Fatima je položený koberec z pôvodných a aj nových dlažobných kociek.

Do Matúšovej ulice investuje aj mesto

Počas rekonštrukčných prác v réžii Trenčianskych vodární a kanalizácii sa pripojí svojou investíciou aj mesto Trenčín. Zabezpečí nové verejné osvetlenie, chráničky nízkeho napätia a malý mobiliár (odpadkové koše, lavičky). Mesto už položilo rozvody verejného osvetlenia od Mierového námestia po Farský kostol a umiestnilo tu aj chráničky nízkeho napätia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!