Čistenie komunikácií sa v piatok presunie zo Stredu na Západ

6. 5. 2019

V piatok 10. mája 2019 sa podľa harmonogramu začína strojové a ručné čistenie chodníkov a ulíc v mestskej časti Západ. Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite.

Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta sú oznamy umiestňované približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia.

„V niektorých lokalitách sa budú čistiť komunikácie raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby nedochádzalo k obmedzeniu parkovania áut naraz po oboch stranách ulice,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa v Trenčíne bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka. Čistenie komunikácií podľa harmonogramu zabezpečuje zmluvný partner mesta – spoločnosť Marius Pedersen. 

Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram čistenia podľa stanovených termínov, bude vypracovaný dodatočný harmonogram na dočistenie konkrétnych ulíc. Chodníky budú čistiť súbežne s priľahlými cestami.

Čistenie komunikácií - Západ

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
1 10.5.2019 7.30-19.30 Staničná, Piešťanská, Veľkomoravská od Bratislavskej po Piešťanskú, Svätoplukova ano
2 10.5.2019 19.30-7.30 Zlatovská, Veľkomoravská od Piešťanskej po štadión OZETA ano
3 13.5.2019 7.30-19.30 Brančíkova, Rastislavova, Royova, Žabinská, Ľ. Stárka - smer čierny mostek ano
4 13.5.2019 19.30-7.30 Brnianska od kruhového objazdu Záblatie po Ľ. Stárka ano
5 14.5.2019 7.30-19.30 Duklianskych hrdinov, Továrenská, Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná ano
6 14.5.2019 19.30-7.30 Ľ. Stárka, Brnianska okolo Stavokovu ano
7 15.5.2019 7.30-19.30 J. Hollého, Budovateľská, Vážska, Lipová, Javorová, Prúdy ano
8 15.5.2019 19.30-7.30 Kvetná, Školská ano
9 16.5.2019 7.30-19.30 Brezová, Višňová, Jedľová, Orgovánová ano
10 16.5.2019 19.30-7.30 Priemyselný park - od diaľničného privádzača po AUO hlavnú bránu ano

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!