Čipovanie psov je povinné

3. 10. 2019

Povinnosť pripomíname najmä vlastníkom psíkov, narodených do 31. augusta 2018. Označiť psa mikročipom by mali najneskôr do 31. októbra 2019.

Zabezpečiť trvalé označenie mikročipom je vlastník psa povinný pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku. 

Označiť zviera mikročipom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený požadovať úhradu za trvalé označenie psa najviac 10 eur.

Ak je vlastníkom psa osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, u psov narodených do 31. októbra 2019, uhradí označenie súkromnému veterinárnemu lekárovi štát.

Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom), uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat ustanovuje § 19 ods. 9 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!