Cieľom mesta je lacná a kvalitná služba

27. 5. 2005

          „Čo najlacnejšia služba spĺňajúca všetky zákonom stanovené podmienky a predstavy mesta o kvalite. To je cieľ, ktorý sme si stanovili pri vyhlásení verejnej súťaže na služby zabezpečujúce vývoz, zber a ukladanie odpadu i starostlivosť o zeleň. Súčasný stav však vyvoláva nespokojnosť predstaviteľov mesta, ako aj obyvateľov Trenčína. Cena, určená dodávateľom, má priamy vplyv na udržanie alebo možné zníženie výšky poplatkov občanov mesta za nakladanie s komunálnym odpadom.


         Pripomienky k súťažným podkladom a odborné žiadosti uchádzačov považujeme za pokračovanie diskusie o vymedzení najhospodárnejších podmienok na nakladanie s odpadom a verejnou zeleňou. Po ich rozbore som sa rozhodol vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť a vydal pokyny na prípravu novej metódy verejného obstarávania.“


          Toto je plné znenie vyhlásenia primátora Trenčína Branislava Cellera v súvislosti so zrušením verejnej súťaže „Zabezpečenie technických služieb pre mesto Trenčín“.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!