Chránené pracovisko na mestskej polícii

21. 2. 2006

          Monitorovacie bezpečnostné kamery Mestskej polície v Trenčíne sa umiestňujú predovšetkým na miesta, kde je možné ich činnosťou obmedziť páchanie deliktov tzv. uličnej kriminality, napr. vreckové krádeže, porušovanie dopravných predpisov, vandalizmus – poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov sprejermi a pod. Monitory bezpečnostných kamier musia byť umiestnené v miestnosti veliteľa smeny mestskej polície tak, aby nepovolaná osoba nemala prístup k obrazovkám jednotlivých monitorov.


          Kamery obsluhuje stála služba v budove MsP, čiže inšpektori, ktorí majú množstvo iných povinností, vyplývajúcich z ich funkčnej náplne. Pravidelné a sústredené sledovanie záberov z jednotlivých kamier pritom zvyšuje efektivitu práce mestskej polície. Túto činnosť by mali vykonávať operátori monitorovacieho kamerového systému. Hliadky MsP sa potom môžu viac sústrediť na hliadkovú činnosť aj v lokalitách mesta, kde nie sú nainštalované kamery. V prípade zistenia protiprávneho konania cez kamery, sa najbližšia hliadka rýchlo presunie na miesto priestupku.


          Mestská polícia pripravila návrh na obsadenie miest operátorov prostredníctvom projektu podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zriadením chráneného pracoviska. „Zdravotne postihnutí občania by mali sledovať výstupy z jednotlivých kamier a v prípade podozrivých zistení informovať stálu službu v budove MsP, ktorá zabezpečí vyslanie hliadky na miesto činu. Telesne postihnutí operátori nebudú príslušníkmi MsP v zmysle zákona o obecnej polície, pretože by nesplnili zákonom stanovené podmienky. Zamestnávať ich bude Mesto Trenčín na chránenom pracovisku a financovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne v rámci projektu podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zriadením chráneného pracoviska. Príslušníkov MsP môžeme potom použiť na výkon služby v teréne a nemusia sedieť pri monitore kamier,“ zdôvodňuje návrh náčelník Mestskej polície v Trenčíne František Országh.


          Ak poslanci mestského zastupiteľstva návrh schvália, v službe operátorov by sa malo striedať od 15. marca šesť zdravotne postihnutých občanov.+ Nielen práca pri monitoroch bezpečnostných kamier, ale i s počítačom patrí ku každodenným povinnostiam mestských policajtov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!