Chrámový areál na Juhu skolaudovaný

8. 9. 2006

          Na sklonku letných prázdnin bol chrámový areál medzi kostolom sv. Rodiny a Východnou ulicou na sídlisku Juh po záverečných úpravách pripravený slúžiť verejnosti. Stavba je povolená príslušným stavebným úradom a skolaudovaná.


          Urbanistické a architektonické riešenie chrámového areálu na sídlisku Juh bolo dané jestvujúcou výstavbou a následnými projektmi. Nové objekty dopĺňajú jestvujúci areál, estetizujú a humanizujú prostredie. Namiesto neutešeného a zaburineného okolia sídliskového kostola pribudli detské ihriská a parkovisko.


          Bezproblémový prístup zabezpečuje nový chodník od zastávky SAD. Osvetlenie umožňuje zdržiavať sa v areáli aj v neskorších večerných hodinách. Nezabudlo sa ani na zeleň, pričom terén musel byť odvodnený.


          Architektonické stvárnenie jednotlivých objektov je dané účelom využitia. Detské ihrisko pohotovo nadväzuje na miniihrisko za zastávkou na Lavičkovej ulici. Bolo navrhnuté ako prírodné, s trávnatým povrchom a drevenými a lanovými preliezačkovými konštrukciami. Určené je pre 5 až 10-ročné deti. Starší tu nájdu viacúčelovú asfaltovú plochu, prednostne slúžiacu na kolieskové korčuľovanie, ale nájdete tu hrať aj malých futbalistov.


          Prioritou stavebného projektu pre okolie kostola boli objekty lepšie dopravne sprístupňujúce celý chrámový areál, vrátane bezbariérových prístupov. Parkovisko dopĺňa chýbajúci počet parkovacích miest pre osobné automobily návštevníkov chrámu. Jeho kapacita je 22 miest, z čoho 8 je určených pre autá telesne postihnutých a chorých. Chodník od parkoviska zabezpečuje bezbariérový prístup ku kostolu.


          Riešenia jednotlivých objektov sú navrhnuté tak, aby bola možná i ďalšia výstavba podľa dlhodobého zámeru cirkvi.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!