Choré stromy nad oporným múrom musia ísť preč

20. 9. 2019

V lesnom poraste nad Hviezdoslavovou ulicou v tomto roku spadlo už vyše 10 stromov. Je len šťastnou náhodou, že neprepadli cez oporný múr a nespôsobili škody. Vo všetkých prípadoch šlo o choré stromy. V zlom stave je tu aktuálne až 84 drevín. Z bezpečnostného hľadiska je nutné ich zlikvidovať. Tým sa zabráni i šíreniu choroby.

Lesnícka ochranárska služba Zvolen potvrdila poškodenie tamojších jaseňov chronickým ochorením koreňových systémov hubovým ochorením. Huba spôsobuje vysychanie jaseňov a odumieranie koreňových systémov stromov, čo spôsobuje samovoľný pád stromu.

Vzhľadom na blízkosť stromov k opornému múru, hrozí ich pád na zaparkované autá a prechádzajúcich ľudí. Preto musí dôjsť k asanácii poškodených stromov. Tento zásah odporučil, po ich obhliadke, aj Okresný úrad – Pozemkový a lesný odbor Trenčín. Práce by mali začať ešte v tomto mesiaci a pokračovať budú i v októbri a novembri. Počas tohto obdobia dôjde k úplnému obmedzeniu prístupu návštevníkov Breziny na chodník v tejto lokalite.  V lesnom poraste sú trvalo zapojené mladé dreviny, ktoré nejavia známky poškodenia. Preto nie je potrebná ďalšia výsadba.

Hynutie jaseňov sa v Európe začalo v polovici 90-tych rokov 20. storočia. Na Slovensku je pôvodca hynutia stromov dokázaný od roku 2004. „Huba sa šíri z listu cez listovú stopku na výhonok a spôsobuje nekrózu kôry a rovnako sa šíri z odumierajúceho výhonku cez hlavný kmeň. Po oslabení je strom napadnutý drevokaznými hmyzími škodcami – lykokazom jaseňovým a hubou podpňovka. Podpňovka spôsobuje hnilobu koreňových nábehov, strom stráca mechanickú pevnosť a stabilitu a dochádza k častému vyvráteniu stromov,“ priblížil závažnosť situácie lesný hospodár z Mestského hospodárstva a správy lesov Ivan Jančička.

Okrem jaseňov sú v tomto priestore poškodené i borovice, v tomto prípade ide o dôsledok suchého počasia v posledných rokoch. „Evidujeme tu väčší počet uschnutých jedincov a tiež javory majú viaceré hubové ochorenia. Ich spúšťačom je tiež sucho a veľké teplá,“ uviedol I. Jančička.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!