Chcete predávať spotrebný tovar na Vianočných trhoch?

26. 9. 2023

Tradičné trenčianske Vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom sa budú konať v centrálnej mestskej zóne na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici pred Posádkovým klubom (ODA) v období od 8. do 23. decembra 2023. Záujemcovia o predaj sa už môžu hlásiť.

Ak máte záujem predávať na trhoch spotrebný tovar a textil, je potrebné vyplniť prihlášku a odoslať ju aj s prílohami do 15. 11. 2023. Organizátorom trhov je trenčianske Mestské hospodárstvo a správa lesov m. r. o. 

Podrobné informácie o výške poplatku za stánok či vlastné predajné zariadenie, o podmienkach účasti na trhu i povinných prílohách nájdete spolu s prihláškou na jednom mieste na odkaze Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

Kontakt v prípade ďalších otázok: 0902 911 202 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.) – Sára Matys, MHSL, m.r.o., Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!