Chceme získať ďalšie europeniaze

4. 5. 2021

Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z EÚ s ďalšími dvoma projektami. Žiadosti predloží v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Vyhlásilo ju Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 26. marca 2021.

Oba projekty sú zamerané na obnovu verejného priestranstva na Sihoti. Ide o revitalizáciu priestoru na Považskej ulici, kde chce mesto vybudovať aj detské ihrisko pre deti od 3 do 15 rokov. V projekte sa rieši i chodník, zeleň a mobiliár. Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer mesta, predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu a vyhlásiť verejné obstarávanie.

Ďalším projektom je revitalizácia verejného priestoru – námestia Rozkvet, mesto je zatiaľ pripravené práce financovať z vlastného rozpočtu. V tomto prípade je už verejné obstarávanie ukončené a práce sa môžu začať.

V rokoch 2017 – 2020 podal Trenčín vo výzvach na zlepšenie environmentálnych aspektov 9 žiadostí:

  • Revitalizácia Parku M. R. Štefánika – zrealizované
  • Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – zrealizované
  • Regenerácia vnútrobloku J. Halašu – zrealizované
  • Regenerácia vnútrobloku Východná ulica – zrealizované
  • Revitalizácia priestoru átria pod Mestskou vežou – zrealizované
  • Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni – tesne pred realizáciou
  • Regenerácia vnútrobloku za Magnusom – v realizácii
  • Revitalizácia Parku ÚSPECH – v realizácii
  • Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. (Slimáčik) – v procese pred realizáciou

Všetky uspeli. Sú v rôznom štádiu realizácie, viaceré sú už dokončené. Mesto na ne získalo vyše 3,7 milióna eur.

Pre bezpečnosť cyklistov

V auguste 2020 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, najmä cyklistickej. Mesto sa do nej zapojí s projektom modernizácie cyklotrás. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov aplikovaním protišmykových náterov na uliciach Hodžova, Braneckého, Legionárska, K dolnej stanici, Jasná a na Námestí sv. Anny.

Trenčín v rámci obdobných výziev podal doteraz 10 projektov. Všetky boli schválené. Ide o vyše 3,35 milióna eur na 9,4 km nových cyklistických komunikácií v Trenčíne. Päť cyklotrás sa už zrealizovalo. Jednou z nich je aj cyklotrasa na Zlatovskej ulici (foto).

Ostatné sa budujú (Na kamenci, Piešťanská) alebo sú v procese pred začiatkom výstavby (ulice Ľ. Stárka, Záblatská a úseky ulíc Bratislavská, Žabinská, Palackého)  

V tomto roku mesto plánuje výlučne zo svojho rozpočtu vybudovať cyklo by-pass v okružnej križovatke pri Keramoprojekte a chce sa aj pripraviť na vybudovanie tretej etapy cyklotrasy Juh – centrum v úseku od cintorína po kruhový objazd pod Juhom.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!