Cenník MHD platí aj v prímestských autobusoch

4. 7. 2017

Cestujúci v rámci územia mesta cestujú od 1. 7. 2017 v prímestskej autobusovej doprave podľa platnej tarify MHD Trenčín. Jediný rozdiel je pri kúpe základného cestovného lístka v hotovosti u vodiča. Jeho cena nebude 80 centov, ale 60 centov. Od 1. júla 2017 vzniká pre seniorov nárok na zľavnenú prepravu po dovŕšení veku 62 rokov. Podmienkou je vybavenie a používanie dopravnej karty. Ak si občania nad 60 rokov (a ešte nie 62-roční) zakúpili zľavnený časový cestovný lístok MHD ešte pred 1. 7. 2017, bude akceptovaný pri preprave „modrými“ autobusmi až do ukončenia jeho platnosti. Inak si musia dopravné karty pretypovať v Kanceláriách predpredaja SAD Trenčín, a to do 31. 8. 2017 bezplatne.


Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a SAD Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 21. júna 2017. Pri rokovaniach o tejto zmluve sa muselo v niektorých prípadoch prispôsobiť aj Mesto podmienkam svojich partnerov, preto je od 1. júla zrušená zľava pre občanov od 60 do 62 rokov a pre darcov krvi.  Zmluva medzi Mestom, TSK a SAD Trenčín bola uzavretá na 5 rokov do konca augusta 2022 so skúšobnou dobou do konca tohto roka. „Očakávame zvýšenie podielu verejnej dopravy voči individuálnej, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie a najmä skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia,“ povedal primátor Richard Rybníček. Zmluvu môže počas jej trvania ukončiť TSK alebo Mesto aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!