Celoslovenské podujatie Lesnícke dni bude mať v Trenčíne bohatý program

17. 4. 2008

Už druhý ročník celoslovenskej akcie určenej deťom, mládeži a širokej verejnosti sa uskutoční v dňoch 22. apríla až 1. mája 2008. Nadväzuje na tradíciu Apríl – mesiac lesov. Do podujatia je zapojených mnoho celoslovenských aj regionálnych lesníckych organizácií. V Trenčíne podujatia organizuje Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov, m. r. o. Trenčín (MHSL).


Dátum začatia podujatí nie je náhodný – 22. apríl je Dňom Zeme. Počas lesníckych dní budú odborníci prinášať informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, pričom bude zdôraznená potreba osobnej zodpovednosti na ochranu hodnôt lesa. Zároveň priblížia prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou ministerky pôdohospodárstva SR.


Riaditeľka MHSL Erika Vravková objasnila jeden z dôvodov, prečo sú Lesnícke dni organizované: „Chceli by sme upozorniť na dôležitosť všetkých funkcií lesa a to prezentovaním našej práce s verejnosťou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je lesná pedagogika. Všetkých srdečne pozývame 24.apríla na Mierové námestie, kde bude od 12.00 hod. do 17.00 hod.  umiestnený informačný stánok a budú sa konať ukážky lesníckej pedagogiky. Lesnícka pedagogika nie je konkurenciou škole a vzdelávacím inštitúciám, ale rozširuje a doplňuje sprostredkovanie vedomostí cez nezabudnuteľné skúsenosti a zážitky v lese. Práve lesníci s prehľadom vo viacerých prírodovedných disciplínach majú dobré predpoklady priblížiť prírodu verejnosti. Oproti minulému roku je program v Trenčíne rozšírený o lesnícku súťaž s nočnou vychádzkou pre žiakov zo ZŠ na Bezručovej ulici a o  Zelenú kvapku krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracoviskom Trenčín.“


Program je obohatený aj o odhalenie sochy v lesoparku. Jej vznik priblížila E. Vravková: „V auguste 2007 MHSL sprostredkovalo lipové drevo od firmy Les, s. r. o., ktoré pochádzalo z trenčianskej Halalovky,  pre Mesto Trenčín a občianske združenie T-VIA. V rámci tvorivých dielní  s názvom Anjeli zleteli, podporených Mestom Trenčín,  majster ľudovoumeleckej výroby Vladimír Morávek, inšpirovaný prostredím detského ihriska v lesoparku Brezina, vyhotovil drevorezbu  Matky s dieťaťom. Táto bude 25. apríla odhalená práve na detskom ihrisku na Brezine.“


 


 


Medzi hlavnými partnermi podujatia sú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Národné lesnícke centrum, Lesy SR, š.p., Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky SR š.p., Slovenská lesnícka komora a mnoho iných. Viac informácií a kompletný program nájdete na www.lesnickedni.sk.  


                                                          

Program Lesníckych dní 2008, organizovaných 


Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o., Trenčín:


23. 4. 2008


Stromy poznania – sadenie 3 ďalších druhov slovenských drevín


(pokračovanie z minulého roka): 9.00 hod.


– ZŠ, Dlhé Hony, 10.00 hod.


– ZŠ, Východná, 14.00 hod.


– ZŠ, L. Novomeského, 15.00 hod.


– Kultúrne centrum Aktivity  na sídlisku Juh


24. 4. 2008


12.00 – 17.00 hod. – Mierové nám. v Trenčíne:


–  informačný stánok a lesná pedagogika


–  informačný stánok Národnej transfúznej služby, pracovisko Trenčín


25. 4. 2008


10.00 hod. – Odhalenie sochy Matky s dieťaťom v lesoparku Brezina


28. – 29. 4. 2008


Lesnícka súťaž s nočnou vychádzkou pre žiakov ZŠ na Bezručovej ulici


30. 4. 2008


13.30 hod. – Les na detskom oddelení


Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trenčíne


22. 4. – 1. 5. 2008


Zelená kvapka krvi na Národnej transfúznej službe, pracovisko Trenčín


3. 5. 2008 od o 10.00 hod.


(náhradný termín pri nepriaznivom počasí 17. 5. 2008)


LESNÍCKY DEŇ v Soblahove pri horárni


Množstvo aktivít pre deti aj dospelých


Odchod mimoriadnej linky prímestskej dopravy


z autobusovej stanice smer Soblahov o 9.30 hod.


 


 


 Jana Marková


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!