Búrať sa musí len pätnásť domov

18. 2. 2006

          Modernizácia železničnej trate na traťovú rýchlosť 140-160 km/h vyplýva zo záväznej Koncepcie územného rozvoja Slovenska. Tento najvyšší stupeň územnoplánovacej dokumentácie aj s modernizáciou železničnej trate ako verejnoprospešnou stavbou schválila Vláda SR v roku 1997 a je záväzný pre územné plány regionálnych a miestnych samospráv. Spomenuté stupne územných plánov sú nadradené Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín. Preto Mesto Trenčín musí rešpektovať zásady a ustanovenia týkajúce sa železničnej dopravy.


          Až po správoplatnení územného rozhodnutia k modernizácii železničnej trate, čo sa udialo v závere decembra minulého roku, vie Mesto Trenčín spresniť koľko investor, Železnice SR, pri tejto stavbe potrebuje zbúrať domov. Oproti predpokladaným dvadsiatim v Orechovom a dvom pri železničnom priecestí pri Bille sa ich celkový počet v asanačnom pásme ustálil na  pätnásť. K tomu treba prirátať ďalšie významné objekty, letnú plaváreň a kolkáreň. Ostatné stavby rodinných domov nevyrastú z dôvodu búrania starých. Sú v tzv. kontaktnom pásme, kde si občan mohli vybrať, či zostane bývať v pôvodnom bydlisku, ktorý prejde potrebnými stavebnými úpravami, alebo bude požadovať vybudovanie nového náhradného domu. Staré domy, ktoré nie sú v asanačnom pásme, ostanú majetkom Železníc SR a môžu ich použiť na akékoľvek účely.


          Obyvatelia štyroch domov na Opatovskej ceste aj v súčasnosti žijú vedľa trate v tzv. kontaktnom pásme. Železničná trať sa podľa projektu viac priblíži k ich pozemkom a len v jednom prípade vchádza na konci záhrady na pozemok. Nedotkne sa však domov, ani iných stavieb. Napriek tomu im Mesto Trenčín vyšlo v ústrety a ponúklo rovnaké riešenie ako občanom z Orechového.


          Mesto Trenčín zastupuje záujmy občanov vo vzťahu investorovi, Železniciam SR a snaží sa vyrokúvať čo najlepšie podmienky pre ich budúce bývanie. Z tohto dôvodu do celého procesu vstúpilo. Náhradná výstavba alebo stavebné úpravy sú súčasťou modernizácie železničnej trate a v zmysle stavebného zákona ich musí financovať investor, v tomto prípade Železnice SR. 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!