Budú zisťovať využívanie informačných technológií

18. 4. 2018

Od zajtra, od štvrtka 19. apríla 2018 začnú štatistici navštevovať vybrané domácnosti v našom meste, aby zistili úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a tiež úroveň ich využívania obyvateľstvom.


Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) realizuje toto zisťovanie v súlade s projektom Európskej únie. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj naše mesto.


Celkovo navštívia opytovatelia v období od 19. apríla do 31. mája 2018 takmer 4600 domácností.


Pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.


Ako Mesto Trenčín informovala Zlata Jakubovie zo Štatistického úradu SR, všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.


Výsledky zo zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!