Budú zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov

6. 12. 2019

Od pondelka 9. decembra 2019 budú poverení pracovníci Štatistického úradu SR zisťovať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Zisťovanie bude pokračovať v roku 2020 až do 11. januára 2021. Na Slovensku bolo do neho vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Trenčín. Spolu navštívia opytovatelia viac ako 2600 domácností.

Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa je povinný v domácnostiach sa preukázať osobitným poverením. Ako informovala Zlata Jakubovie, generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR, všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!