Budú sa pýtať na domáci a výjazdový cestovný ruch

3. 2. 2023

Cieľom zisťovania Štatistického úradu SR je zabezpečovať pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Výsledky sa zverejňujú v ročnej periodicite. Do zisťovania sú v roku 2023 zaradené aj domácnosti v Trenčíne.

Zisťovanie sa uskutoční na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskej štatistike cestovného ruchu.

Zamestnanec Štatistického úradu SR, poverený funkciou opytovateľa, môže navštíviť aj vašu domácnosť. Je povinný sa preukázať osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ informovala generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie.

Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!