Budovu vedľa Hviezdy zbúrajú

14. 11. 2019

Práce na odstránení budovy sa začnú koncom tohto týždňa. V prvej fáze pôjde o vypratávanie a vyčistenie jej priestorov. Spolu s budovou odstránia i garáž. Povrch pozemku napokon zarovnajú a upravia.

Suterén budovy na ulici Kniežaťa Pribinu (vedľa Hviezdy) bol kedysi využívaný na sklady a archív, bol tu pobočka štatistického úradu, oddelenie cudzineckej polície a v minulosti tu bola i práčovňa. Väčšina budovy slúžila ako kancelárske priestory. To však bolo už dávno.

Dnes je dom i vďaka „návštevám“ rôznych ľudí v dezolátnom stave. I keď Mesto viackrát zadebnilo prístupy do vnútra, väčšinou si poradili a násilím sa dostali dnu, kde potom mnohokrát zasahovala mestská polícia.

Kým vedľajšia budova bývalého kina Hviezda je národnou kultúrnou pamiatkou, v tomto prípade ide o stavbu bez pamiatkovej hodnoty. „Objekt nie je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka a ani sa nenachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín,“ potvrdila Lucia Pavolková z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.

Povolenie na búracie práce má Mesto už od roku 2016. Statický posudok hovorí o tom, že budova z architektonického a historického hľadiska nie je významná. Jej poškodenosť je na úrovni 70,9 % a jej hodnota je na 8 percentách všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. V statickom posudku sa zároveň uvádza, že „investícia do rekonštrukcie budovy, aby bola využiteľná, by prevyšovala sumu, ktorá by zodpovedala investícii do jej demolácie a postavení novej budovy.“

Búranie stavby nesúvisí so žiadnou konkrétnou výstavbou na tomto mieste, ide len o odstránenie spustnutej stavby a úpravu okolia. V spracovávaných zmenách a doplnkoch Územného plánu mesta Trenčín je okolo Hviezdy navrhnutý blok kultúry. „Konkrétne v priestore, kde je objekt na zbúranie sa do budúcna počíta s klubom s kaviarňou a malou scénou na koncerty, divadlo a podobne,“ uviedol hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!