Budete v máji do práce chodiť na bicykli? Zaregistrujte sa

9. 4. 2018

Mottom piateho ročníka celonárodnej kampane DO PRÁCE NA BICYKLI je Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce! Do dnešného dňa, pondelka 9. apríla 2018, sa v našej samospráve zaregistrovalo 17 tímov zložených z 55 ľudí.


Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR. V minulom roku najazdili tímy zaregistrované v našej samospráve do práce na bicykli spolu 76 332,11 kilometra, čo bolo na jedného obyvateľa 1,388 km. Vďaka tomu Trenčín získal medzi samosprávami tretie miesto.


Dvoj až 4-členné tímy vytvorené zo zamestnancov firiem, inštitúcií a organizácií alebo študentov z rovnakej školy sa už v týchto dňoch registrujú na www.dopracenabicykli.eu .


Tým potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2018 dochádzať do práce alebo do školy na bicykli. O svojich cestách si budú viesť na spomenutej stránke evidenciu. Študenti musia v deň začiatku kampane (1. 5.) dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Registrácia tímov je možná najneskôr do 5. mája 2018.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!