Bratislava, Piešťany a Trenčín spoločne

7. 7. 2005

           Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Piešťany a Mesto Trenčín sa z iniciatívy svojich primátorov rozhodli v stredu 6. júla v bratislavskom Primaciálnom paláci podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci, najmä v oblasti rozvoja aktívneho cestovného ruchu a kultúry.


          Samosprávy všetkých troch miest sú presvedčené, že ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne je možné urýchliť vytvorením spoločného projektu, ktorý bude schopný návštevníkom miest ponúknuť rozšírené atraktívne produkty. Od tohto projektu si sľubujú zatraktívnenie pobytu návštevníkov v mestách a v konečnom dôsledku predĺženie ich pobytu.


          Všetky tri mestá majú dnes kvalitné dopravné spojenie diaľnicou, čím sa cestovanie medzi nimi stalo otázkou 45-60 minút. To je vzdialenosť, ktorá umožňuje ponúkať turistické produkty jednotlivých miest ako spoločný produkt. Bratislava, Piešťany a Trenčín sa dohodli na vzájomnej výmene informácií z oblasti cestovného ruchu a kultúry prostredníctvom mestských informačných centier, prepojením webových stránok a pravidelnou výmenou tlačených materiálov. Ponuku partnerov začlení každé mesto do vlastnej ponuky služieb a produktov, napr. bratislavské produkty bude možné objednať si na recepciách hotelov v Piešťanoch a Trenčíne a naopak formou provízneho predaja.


          Dôležitou súčasťou rámcového programu spoločných aktivít budú prezentácie jednotlivých miest v partnerských mestách, napr. účasť Bratislavy a Trenčína na podujatiach Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch a recipročne v Bratislave a Trenčíne. Už počas jubilejného 30. ročníka festivalu Kultúrne leto Bratislava sa v sobotu 20. augusta 2005 bude na Hlavnom námestí konať Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave. Do konca tohto roka budú v jednotlivých mestách vzájomne hosťovať viaceré kultúrne telesá.


          Všetky tri mestá chcú v rámci kultúrnych večerov organizovať stretnutia s umelcami a inými významnými osobnosťami – rodákmi alebo obyvateľmi – jednotlivých miest. Plánuje sa tiež výmena ponúk školských výletov pre základné školy. Tieto aktivity sú smerované k vytvoreniu lepšej atmosféry vzájomného porozumenia a spoznávania sa medzi občanmi jednotlivých miest.


          Na rok 2006 mestá plánujú vydať spoločný turisticko-informačný materiál s ponukou všetkých troch miest. Konkrétny plán a harmonogram realizácie tohto spoločného projektu do konca roka 2006 vypracuje pracovná skupina, ktorej členov menujú primátori jednotlivých miest.+ Primátori (zľava) Piešťan Remo Cicutto, Bratislavy Andrej Ďurkovský a Trenčína Branislav Celler si tesne po podpise dohody o vzájomnej spolupráci vymenili zmluvné texty.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!