Braneckého zostane v súčasnom režime

29. 10. 2019

Po viacnásobnom monitorovaní dopravy na uliciach Električná, Legionárska, K dolnej stanici, Hasičská a Kniežaťa Pribinu je dnes isté, že dopravný režim na Braneckého ulici sa nezmení.

„Monitorovanie ulíc v septembri ukázalo, že kolóny sa krátkodobo tvorili v križovatke Električná – K dolnej stanici v čase vývozu odpadu na ulici K dolnej stanici. Šlo o zdržanie 120 – 300 sekúnd. Preto sme sa dohodli so spoločnosťou Marius Pedersen na skoršom vývoze odpadu, ešte pred rannou dopravnou špičkou. Dnes vozidlá stíhajú opúšťať križovatku na jeden cyklus „zelenej“, do 120 sekúnd, kedy ich daným miestom prejde od 10 do 37,“ uviedol vedúci Útvaru mobility MsÚ Trenčín Róbert Hartmann.

Zjednosmernením Braneckého ulice sa zvýšila bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov dopravy – chodcov a cyklistov na Braneckého ulici a na Nám. sv. Anny. Zjednodušilo sa vychádzanie na hlavnú cestu obyvateľom Dolného mesta z Hviezdoslavovej ulice, Horného Šianca a Súdnej ulice. Úpravou dopravných tokov prestali vznikať takmer kilometrové kolóny v smere zo Soblahovskej ulice do centra mesta. „To všetko sú opodstatnené dôvody, prečo ponecháme Braneckého ulicu v aktuálnom režime,“ skonštatoval R. Hartmann.

K zjednosmerneniu Braneckého ulice od Námestia sv. Anny (križovatka s Ul. Horný Šianec) smerom ku križovatke ulíc Rozmarínová, Vajanského a Braneckého (pri gymnáziu) došlo 1. júla 2019. V opačnom smere je odvtedy povolená jazda vozidlám záchranných zložiek a ďalej iba autobusom MHD, cyklistom a taxíkom, ktoré patria k verejnej doprave.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!