Boj s čiernymi skládkami

14. 3. 2008

Mestská polícia Západ sa pri svojom výjazde 1. marca 2008 zamerala na vyvážanie odpadu pri záhradkárskej kolónii Váh pri hrádzi. V dopoludňajších hodinách spozorovali inšpektori MsP dvoch mužov, ktorí vykladali sadrokartónové priečky z motorového vozidla modrej farby. Dovezený odpad by stačil na riadnu čiernu skládku.


Muži porušili zákon aj Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín o odpadoch na území mesta. Práve kvôli takýmto porušovateľom čistoty narástol aj poplatok za komunálny odpad v meste, pretože Mesto Trenčín musí na náklady nás všetkých zo zákona takéto skládky odstraňovať.


Inšpektori MsP vyhotovili z priestupku fotodokumentáciu. Obaja priestupcovia museli podať kvôli zápisnici vysvetlenie na základni MsP Západ. Priestupok doriešuje Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne, ktorý priestupok prejedná. Fyzickým osobám hrozí v takomto prípade pokuta až do výšky 5000 Sk.


Je paradoxné, že sa takáto udalosť stala práve v čase začatia jarného upratovania, počas ktorého sú k dispozícii veľkoobjemové kontajnery. Naviac môže každý občan mesta vyviesť drobný stavebný odpad do zberného dvora v zámostí a to až do objemu 1 m3.  (zm)


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!