Blíži sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23. 3. 2023

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl určilo termíny zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.

Zapisujú sa deti narodené v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ako informuje Martina Blažejová z Útvaru školstva MsÚ v Trenčíne, zápis bude prebiehať v dvoch fázach. „V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej fáze prebehne overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a rodič sa spolu s dieťaťom podľa usmernení jednotlivých základných škôl zúčastní na zápise aj fyzicky,“ vysvetľuje M. Blažejová s odporúčaním pre rodičov, aby sledovali web stránku školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať. Podľa predbežných informácií budú zapisovať všetky mestské školy budúcich prváčikov vo svojich priestoroch. Deti sa na zápise zúčastňujú osobne, spolu s rodičmi, ktorí by si nemali doma zabudnúť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podrobne o zápise na jednotlivých školách čítajte na ich webových stránkach.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DÁTUM ZÁPISU ČAS ZÁPISU
Bezručova 66 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00
Dlhé Hony 1 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00
Hodžova 37 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30
Kubranská 80 – bežné triedy 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00
Kubranská 80 – APROGEN 5. apríl 2023 14.00 – 17.00
Na dolinách 27 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00
Ul. L. Novomeského 11 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30
Veľkomoravská 12 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30
Východná 9 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

pozvanie na zápis do 1. ročníka na plote školy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!