Bezplatné mediačné poradenstvo opäť 30. augusta

16. 8. 2017

Mesto Trenčín uzavrelo zmluvný vzťah s Mediačnou kanceláriou – Mgr. Renáta Králiková o poskytovaní mediačnej činnosti a služieb. Pri neustále stúpajúcom počte súdnych a arbitrážnych konaní tak majú, najmä obyvatelia Trenčína, vytvorené podmienky pre ľahší prístup k riešeniu sporov prostredníctvom mediačnej činnosti.


Mediátorka R. Králiková poskytuje bezplatné mediačné poradenstvo vždy poslednú stredu v mesiaci v čase od 12:30 do 16:00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ Trenčín.


Bezplatné mediačné poradenstvo môžete využiť aj 30. augusta 2017.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!