Bezpečná a atraktívna Brezina pre všetkých

10. 6. 2024

Kto patrí k návštevníkom lesoparku Brezina, iste tam už nejaký čas eviduje úzke cyklistické trasy. Ide o jednosmerné lesné cyklochodníky pre horskú cyklistiku. Volajú sa traily.

Vybudovala ich komunita horských cyklistov združených okolo občianskeho združenia, ktoré si hovorí DIVO občasné združenie, v spolupráci s mestom Trenčín.

Hlavným cieľom bolo definovať na Brezine miesta pre cyklistov, horských cyklistov a chodcov tak, aby sa navzájom neohrozovali a mohli si bezpečne vychutnať všetky možnosti, ktoré im lesopark ponúka.

Traily sú rôznej náročnosti, sú viditeľne označené a sú pravidelne udržiavané aj vďaka brigádam, ktoré organizuje DIVO

ilustračné foto trailyV Trenčíne sa teda postupne udomácňuje nový adrenalínový šport, tzv. trailové jazdenie. Neznamená to vytlačenie rekreačných cyklistov z Breziny. Pre nich stále zostáva možnosť využiť zelené a červené turistické cyklotrasy, ktorými sa dostanú k Trenčianskemu hradu a smerom na Rozhľadňu Dúbravka nad Soblahovom.

„Je dôležité naučiť všetkých, cyklistov aj chodcov ohľaduplnosti k sebe navzájom, ale vybudovanie cyklochodníkov je dobrá cesta,“ myslí si lesný hospodár Ivan Jančička, ktorý s členmi združenia za mesto spolupracuje.

Mesto Trenčín sa prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy lesov zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 s projektom „Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina dostupný pre všetkých“.

Projekt uspel a získal maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku vyše 306-tisíc eur.

V najbližších dňoch vás s ním bližšie zoznámime.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!