Barbakan a WC – treba aj dávku trpezlivosti

21. 9. 2005

         Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ul., ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, boli zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti barbakanu a fragmentov  zásobovacích chodieb. Mesto Trenčín ihneď zahájilo rokovania s KPÚ Trenčín ako príslušným orgánom pamiatkovej starostlivosti, začali sa doplňujúce práce na archeologických výskumoch, geodetickom zameraní, a následne aj na vypracovaní novej architektonickej štúdie. Je len samozrejmé, že všetky kroky boli v rozpracovanosti konzultované s orgánmi pamiatkovej starostlivosti.

          Mesto Trenčín má veľký záujem prezentovať nájdené fragmenty či už barbakanu alebo chodieb verejnosti. Výsledkom je nová architektonická štúdia, ktorá vo vzájomnej symbióze splní pôvodne zamýšľanú funkciu verejného WC (o potrebe ktorej niet vo vzťahu k turistickému ruchu a pochýb) a navyše ukáže na vysokej estetickej úrovni časť našej histórie.


          Prepracovaná architektonická štúdia zachová pôvodne navrhovanú funkciu verejného WC a je doplnkovou k funkcii prezentačnej. Poradie dôležitosti sa teda mení, minimálne vizuálne ustupuje funkcia WC a do popredia vstupujú nájdené fragmenty barbakanu. Sú tvorené dostatočne dimenzovaným foyer s presklenou stenou a s ďalšou deliacou stenou slúžiacou na samotnú prezentáciu (fotografie, texty, historický výklad). Veľkým kladom novej štúdie je presklená časť strechy a fasády, ktorá ukáže nálezy  všetkým bez ohľadu na vstup do podzemia. Celá kompozícia bude doplnená zeleňou a vytvorí tak harmonický a estetický celok.


          Každá výstavba dočasne ovplyvní aj najbližšie okolie. Inak tomu nie je ani pri výstavbe prezentácie barbakanu a verejného WC. V záujme dobrého a estetického výsledku je teda  potrebná aj dávka trpezlivosti, ktorú musíme mať všetci spoločne, a vidieť predovšetkým výsledok slúžiaci všetkým občanom a návštevníkom mesta.


          Na základe vyššie uvedeného a platných legislatívnych noriem Mesto Trenčín požiadalo o zmenu stavby a po novej architektonickej štúdii v súčasnosti zadalo vypracovať vykonávací projekt, na základe ktorého bude zrejmé, či je mesto povinné vyhlásiť novú verejnú súťaž na dodávateľa, alebo bude pokračovať v spolupráci s doterajším. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a sprístupnenie WC a fragmentov barbakanu verejnosti je tak posunuté na koniec I. štvrťroku 2006.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!