Až do 4. novembra budú cintoríny otvorené dlhšie

15. 10. 2020

S blížiacim sa dušičkovým obdobím správca mestských cintorínov, Pohrebníctvo Dvonč, zabezpečilo sprístupnenie cintorínov v rozšírenom čase. Až do 4. novembra 2020 budú otvorené od 7.00 až do 20.00 h. Vstup na cintoríny len s rúškom a s dodržiavaním dvojmetrových rozostupov.

Vzhľadom k nepredvídateľnej situácii so šírením ochorenia Covid-19 môžu byť podmienky Krízovým štábom SR, prípadne Vládou SR zmenené.

Pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest bude Kancelária správy pohrebísk so sídlom v Dome smútku Trenčín – Juh na Saratovskej ulici, ak to epidemiologická situácia dovolí, k dispozícii od 24.10. do 4.11.2020 v čase od 9.00 do 17.00 h (č. tel. 032/652 04 48,  0902 911 045).

Pri všetkých mestských cintorínoch bude umiestnený jeden veľkoobjemový kontajner navyše.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!