Autobusy každých 5 minút, pozrite si návrh novej koncepcie MHD

16. 5. 2024

Mesto Trenčín v spolupráci so združením Doprava na Považí predstavilo v stredu 15. mája 2024 v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda návrh novej koncepcie MHD Trenčín. Návrh linkového vedenia zachováva väčšinu priamych spojení aj súčasné číslovanie liniek. Cestovné poriadky budú  zverejnené v pondelok 27. mája 2024.

Posilnenie dopravy, zjednodušenie siete a celková aktualizácia grafikonu. Také sú ciele novej koncepcie MHD, ktorá by mala vstúpiť do platnosti na začiatku septembra.

Ako to bude s prestupovaním?

Na najdôležitejších trasách, medzi Juhom, Sihoťou a Zámostím, bude naďalej zachovaná väčšina priamych liniek. Na vybraných trasách s menším počtom cestujúcich však bude potrebné prestupovať. Každá mestská časť zároveň bude mať zabezpečené priame spojenie prinajmenšom do centra mesta a k nemocnici.

„Prestúpiť bude potrebné napríklad pri ceste z Východnej ulice na Sihoť alebo zo Zámostia do OC Laugaricio. Nové prestupné spojenia však budú premávať výrazne častejšie než dnešné priame linky, ktoré majú často len pár odchodov za deň,“ vysvetľuje projektant cestovných poriadkov Tomáš Mihalik z Dopravy na Považí.

Niektoré nové priame spojenia naopak pribudnú – napríklad z Opatovej do Kubrej, alebo zo Sihote a Zámostia k OC MAX a Kauflandu v Merine.

MHD na sídliskách každých 5 minút

Výkony, ktoré sa ušetria vďaka obmedzeniu niektorých priamych liniek, budú využité na posilnenie obsluhy. „Na sídliská Juh a Sihoť bude MHD jazdiť každých 5 minút v špičke a raz za 10 minút v ostatných časoch. Posilnené budú aj linky premávajúce z Opatovej či Zlatoviec okolo nemocnice, a takisto linka 24 do OC Laugaricio, ktorá začne premávať každú polhodinu,“ priblížil Michal Mazánik z Dopravy na Považí.

Zmenami by mal prejsť aj cenník MHD. Úpravy budú zamerané predovšetkým na zvýhodnenie pravidelných cestujúcich – mesačné, štvrťročné a ročné lístky by sa mali oplatiť viac než dnes. Lákadlom by mal byť aj ročný lístok, s ktorým za MHD zaplatíte len niekoľko centov na deň. Pribudne platba bankovou kartou pri všetkých dverách, naopak obmedzí sa predaj lístkov u vodiča. O konkrétnej podobe ešte bude rozhodovať trenčianske Mestské zastupiteľstvo.

Prehľad dôležitých dátumov

  • Pondelok 27. mája 2024 – zverejnenie návrhu cestovných poriadkov
  • Piatok 14. júna 2024 – ukončenie pripomienkovania návrhu novej koncepcie
  • Pondelok 1. júla 2024 – plánovaná zmena cenníka MHD
  • Nedeľa 1. septembra 2024  – plánované spustenie novej koncepcie MHD

Otázky a pripomienky môžete zasielať na e-mail: mhdtrencin@dopravanapovazi.sk

Pozrite si materiály k novej koncepcii MHD

  • Prezentácia nových liniek
  • Schéma návrhu denných liniek MHD

Schéma návrhu denných liniek MHD

  • Schéma návrhu nočných liniek MHD

Schéma návrhu nočných liniek MHD

Často kladené otázky

Prečo sa mení cestovný poriadok? Nie je to zbytočné?

Reorganizácia MHD Trenčín bola už nevyhnutná. Starý grafikon vznikol pred ôsmymi rokmi a nedokázal už naplniť požiadavky cestujúcich. V Trenčíne sa v posledných rokoch rozrástli nové štvrte, pribudli obchodné centrá a výrazne sa zmenil tiež železničný grafikon. Toto všetko sú zmeny, na ktoré musí mestská hromadná doprava reagovať. Reorganizácia zároveň prinesie celkové zjednodušenie dnes neprehľadnej siete MHD, ktorú tvorí zbytočne vysoký počet liniek.

V novom grafikone je menej liniek ako v starom. Znamená to, že MHD bude jazdiť menej často?

Nie. Niektoré linky síce budú v novom grafikone zrušené, ide však najmä o také linky, ktoré premávajú len zopárkrát za deň. Zostávajúce linky budú premávať častejšie a budú pretrasované tak, aby dokázali zrušené linky nahradiť. Celkovo sa ročný výkon trenčianskej MHD zvýši, to znamená, že autobusy budú jazdiť viac. Spoje pribudnú tiež večer, v noci a cez víkend. Častejšie budú premávať aj veľkokapacitné kĺbové autobusy, ktoré v starom grafikone jazdili len pár hodín denne počas pracovných dní.

Bude v novom grafikone potrebné viac prestupovať?

Nový grafikon je postavený na hybridnom systéme, ktorý kombinuje priame a prestupné spojenia. Základným cieľom bolo zachovať priame spojenie z každej mestskej časti do centra mesta a k Fakultnej nemocnici. Na trasách, po ktorých jazdí menej cestujúcich, ale bude potrebné prestupovať. Ide napríklad o spojenie z Kubrice do Zámostia alebo zo Zámostia do OC Laugaricio. V mnohých prípadoch budú ale nové prestupné spojenia premávať častejšie, než rôzne priame linky v starom grafikone, ktoré mali často iba zopár odchodov za deň.

Nevznikal nový grafikon od stola? Poznajú jeho autori vôbec Trenčín?

Nový grafikon vytvorili projektanti cestovných poriadkov zo združenia Doprava na Považí, ktorí detailne poznajú mesto Trenčín a zároveň sami sú pravidelnými cestujúcimi trenčianskej MHD. Základným pilierom novej koncepcie MHD je analýza dát, v rámci ktorého bol dôkladne zanalyzovaný starý grafikon, dostupnosť zastávok, dochádzka do práce, do školy či do zdravotníckych zariadení, rovnako tak boli analyzované dáta z automatického počítania cestujúcich, ktorým sú vybavené všetky autobusy MHD. Analyzované boli aj počty predaných cestovných lístkov, záznamy o meškaní spojov a podobne. Autori nového grafikonu sa tiež zhovárali s vodičmi MHD, pracovníkmi dopravcu a v záverečnej fáze tvorby bolo nové linkové vedenie prerokované s poslancami Mestského zastupiteľstva. Návrhom nových trás liniek zároveň predchádzali testovacie jazdy s autobusmi MHD po rôznych častiach Trenčína.

Otázky z mestskej časti Juh

Prečo by mali vybrané spoje linky 1 pokračovať z Juhu II, Gen. Svobodu ešte na Juh I, Saratovskú?

Časť spojov linky 1 bude v novom grafikone predĺžená a z ulice Gen. Svobodu na Juhu II bude pokračovať na Saratovskú ulicu na Juhu I. Touto zmenou vznikne možnosť cestovať linkami MHD aj v rámci kopcovitého sídliska Juh, najmä z oblasti ulíc Jána Halašu a Novomeského k OZC Južanka a opačne. Linka zároveň zabezpečí spojenie Juhu I so stanicou, nakoľko linka 4 ani 11 na autobusovú stanicu zachádzať nebudú, ale vytvoria rýchlejšie spojenie na Sihoť.

Prečo by nemala ísť linka 11 tak ako dnes, teda okolo OC MAX a cez stanicu?

Linka 11 bude premávať vo zväzku s linkou 4. To znamená, že v úseku Juh I, Saratovská – centrum – Sihoť – Pred poľom – Kubrá, námestie vytvoria tieto dve linky silnú dvojlinku s častými odchodmi, v Kubrej na námestí sa následne rozdelia, kedy na striedačku pôjdu linka 4 do Opatovej a linka 11 do Kubrice. Aby bolo možné tento zväzok vytvoriť, bolo potrebné trasy liniek 4 a 11 zjednotiť. Linka 11 zároveň zabezpečí obyvateľom Kubrice spojenie na Sihoť, ktoré doteraz nemali.

Ako sa dostanem z Juhu I, Saratovskej na stanicu?

Linka 4 bude aj v novom grafikone premávať bez autobusovej stanice a cez stanicu nebude premávať ani linka 11. Napriek pretrasovaniu linky 11, ak potrebujete cestovať z Juhu I na stanicu, máte na výber hneď tri alternatívy. Buď môžete využiť vybrané spoje linky 1, ktoré budú predĺžené na Saratovskú, alebo sa môžete linkami 4 a 11 odviezť na Hasičskú a prestúpiť si na linku 6 smer stanica, ktorá bude na cestujúcich z linky 4 alebo 11 čakať. Obdobne to bude fungovať aj v opačnom smere. Treťou možnosťou pre vás je odviezť sa linkami 4 alebo 11 až na zastávku Obchodná akadémia a prejsť na stanicu po Hodžovej ulici, peší presun vám zaberie približne 5 minút.

Ako sa dostanem z Juhu I, Saratovskej k MAXu?

Z Juhu I, Saratovskej k MAXu sa dostanete vybranými spojmi linky 1, ktoré budú začínať už zo zastávky Saratovská. V ostatných časoch môžete využiť prestup na linky 1 alebo 6 na zastávke Hasičská. 

Prečo by mala byť obmedzená linka 5? Ako sa dostanem z Juhu I, Saratovskej do Zámostia?

Príprave reorganizácie MHD Trenčín predchádzala dôkladná analýza dát o počtoch cestujúcich na jednotlivých linkách. Zároveň autori nového grafikonu sledovali premávku a vyťaženosť liniek aj priamo v uliciach. Zistenia ukázali, že spoje linky 5 sú mimo dopravnej špičky využívané len minimálne, preto bude linka obmedzená. Spojenie pre študentov a pracujúcich v špičke však bude zachované vo forme účelovej priamej linky P5, z Juhu I, Saratovskej cez starý cestný most a okolo ŽST Zlatovce (dostupnosť do stredných škôl na Staničnej) do Priemyselného parku. Spoje obsluhujúce Priemyselný park sú pre lepšiu orientáciu cestujúcich odčlenené do samotných liniek, začínajúcich písmenom P.

Ako sa dostanem z Juhu II, Gen. Svobodu do Priemyselného parku a k VOD-EKO?

Nakoľko linka 7 bude v novom grafikone premávať cez Nové Zlatovce k ŽST Zlatovce, nebude už obsluhovať oblasť okolo SAD, VOD-EKO, Brniansku ulicu a ani Priemyselný park. Spojenie z Juhu II najmä do práce v týchto lokalitách zabezpečí nová rýchla linka P7, idúca cez Dlhé Hony, Biskupice a nový cestný most. Všetky spoje obsluhujúce Priemyselný park sú pre lepšiu orientáciu cestujúcich odčlenené do samotných liniek, začínajúcich písmenom P.

Prečo má byť zrušená linka 28 a ako sa dostanem z Juhu III, Východnej na Sihoť?

Príprave reorganizácie MHD predchádzala dôkladná analýza dát o počtoch cestujúcich na jednotlivých linkách. Zároveň autori nového grafikonu sledovali premávku a vyťaženosť liniek aj priamo v uliciach. Zistenia ukázali, že medzi Juhom III, Východnou ulicou neexistuje silný vzťah so sídliskom Sihoť. Obľuba linky 28 u cestujúcich súvisí predovšetkým s tým, že na rozdiel od linky 23 spája Juh III s Fakultnou nemocnicou. Nakoľko linka 28 by bola na Sihoti v nežiadúcom súbehu so spojmi iných liniek, bude zrušená. Ušetrené výkony budú prenesené na posilnenú a pretrasovanú linku 23. Cestujúci z Juhu III na Sihoť môžu využiť prestup na niektorú z často premávajúcich liniek 4, 8, 11 alebo 24 na zastávke Hasičská.

Ako sa dostanem po zrušení linky 28 z Juhu III, Východnej k Nemocnici?

Spojenie Juhu III s Fakultnou nemocnicou zabezpečí namiesto linky 28 linka 23, ktorá bude premávať po trase Východná – Dlhé Hony – Nemocnica – Autobusová stanica.

Bude po zrušení linky 28 premávať na Juh III, Východnú o polovicu menej spojov?

Nie, po zrušení linky 28 bude výrazne posilnená linka 23. Na Juh III bude najmä v rannej špičke, a tiež večer a počas voľných dní premávať viac spojov ako v starom grafikone.

Ako sa dostanem z Juh II do Nemocnice po presmerovaní linky 25?

Linka 25, ktorá zabezpečovala aj spojenie Juhu II s Fakultnou nemocnicou, bude presmerovaná cez Dlhé Hony a ďalej smer OC Laugaricio (teda mimo Nemocnice). Je to z dôvodu, aby sa zrýchlilo spojenie MHD z Juhu do obchodného centra Laugaricio. Cestujúci z Juhu II, Gen. Svobodu do Nemocnice môžu využiť posilnenú linku 3 a tiež linku 7, ktorá bude presmerovaná cez Dlhé Hony a popred nemocnicu.

Mestská časť Sever (Kubrá, Kubrica, Opatová, Pod Sokolice, Sihoť I – V)

Prečo má v novom grafikone linka 1 premávať na Sihoť? Bude mať Kubrá menej spojov?

Problémom linky 1 v starom grafikone je to, že jazdí nerovnomerne vyťažená. To znamená, že zatiaľ čo v úseku centrum – Juh vozí veľa cestujúcich, v úseku centrum – Kubrá jazdia veľkokapacitné kĺbové autobusy na linke 1 poloprázdne. Presmerovanie na Sihoť jednak zlepší ponuku pre obyvateľov Sihote III – V, vytvorí spojenie Sihote s OC MAX a zároveň zabezpečí, že linka bude lepšie vyťažená v celej trase. Kubrá o spoje nepríde, linku 1 nahradia presmerované linky 4 a 6, ktoré pôjdu v novom grafikone do Kubrej, resp. cez Kubrú. Zachovaná v Kubrej zostáva aj linka 11.

Prečo by mala linka 2 premávať na Opatovú, ihrisko (družstvo) len v rannej špičke?

Ak ste v starom grafikone chceli cestovať z oblasti v okolí bývalého PD Opatová do centra, museli ste využiť zastávku ŽST Opatová a následne sa previezť okruhom cez celú Opatovú, vrátane Potočnej. Nakoľko v novom grafikone chceme cestovanie zrýchliť, ranné spoje vytvoria rýchlejšiu alternatívu pre cestovanie z oblasti okolo družstva do centra, bez potreby absolvovať okruh po celej mestskej časti. Poobede však spoje na družstvo nie sú potrebné, nakoľko zastávka ŽST Opatová je v smere z centra prvá v Opatovej, v tomto smere teda vyhliadkovú jazdu po celej Opatovej absolvovať nemusíte. Upozorňujeme, že nakoľko družstvo už fyzicky neexistuje, zastávka ponesie názov Opatová, ihrisko.

Prečo by mala ísť linka 4 cez ulicu Jána Derku a cez Kubrú? Prejde tadiaľ?

Linka 4 začne využívať podjazd Pred poľom a v novom grafikone zabezpečí celodenné spojenie Opatovej a Sihote cez Kubrú. Touto zmenou sa zlepšia možnosti najmä pre obyvateľov Opatovej a Kubrej, ktorí sa potrebujú prepraviť medzi týmito dvoma časťami alebo na sídlisko Sihoť. Cestujúci, ktorí sa potrebujú dostať z Opatovej rýchlo do centra a nechcú sa viezť dlhšou trasou cez Kubrú, môžu využiť spoje regionálnej dopravy zo zastávky SAD Trenčín, Opatová, Maják alebo vlaky zo železničnej zastávky Trenčín-Opatová. Zo Sihote bude linka pokračovať tak ako dnes na Saratovskú na Juhu I, pôjde však popred Fakultnú nemocnicu a cez zastávku Dlhé Hony. Na ulici Jána Derku boli vykonané testovacie jazdy, ktoré preukázali bezproblémovú prejazdnosť pre MHD.

Dostanú sa deti v novom grafikone zo Sihote a Opatovej do ZŠ Kubranská?

Áno. Nakoľko linka 4 bude presmerovaná medzi Opatovou a Sihoťou cez Kubrú, všetky jej spoje budú premávať okolo ZŠ Kubranská. Spojenie Sihote so ZŠ Kubranská zabezpečí spolu s linkou 4 tiež presmerovaná linka 11.

Prečo by nemala ísť linka 11 tak ako dnes, teda okolo OC MAX a cez stanicu?

Linka 11 bude premávať vo zväzku s linkou 4. To znamená, že v úseku Juh I, Saratovská – centrum – Sihoť – Pred poľom – Kubrá, námestie vytvoria tieto dve linky silnú dvojlinku s častými odchodmi, v Kubrej na námestí sa následne rozdelia, kedy na striedačku pôjdu linka 4 do Opatovej a linka 11 do Kubrice. Aby bolo možné tento zväzok vytvoriť, bolo potrebné trasy liniek 4 a 11 zjednotiť. Linka 11 zároveň zabezpečí obyvateľom Kubrice spojenie na Sihoť, ktoré doteraz nemali.

Ako sa dostanem z Kubrice a Kubrej do OC MAX a na stanicu?

Ak sa potrebujete z Kubrice dopraviť do oblasti Pod Sokolice k MAXu, môžete namiesto presmerovanej linky 11 využiť prestup na linku 1 idúcu zo Sihote na zastávke Pred poľom. Ak cestujete z Kubrice na železničnú stanicu, môžete z linky 11 vystúpiť na zastávke Obchodná akadémia a prejsť pešo na stanicu po Hodžovej ulici, peší presun vám zaberie približne 5 minút. Obyvatelia Kubrej budú mať naviac k dispozícii linku číslo 6, na ktorej bude v novom grafikone väčšina spojov jazdiť v trase Kubrá – MAX – stanica – Zlatovská ulica – Záblatie. Kubrá a najmä Kubrica patria medzi menšie mestské časti, ktorým nie je možné zabezpečiť priame spojenie do všetkých častí mesta. Prioritou bolo priame spojenie do centra a k Nemocnici, ktoré zostalo zachované. Pribudne tiež spojenie Kubrej a Kubrice so Sihoťou.

Prečo by mala ísť linka 6 večer a cez víkend do Kubrej a nie na Sihoť?

Príprave reorganizácie MHD predchádzala dôkladná analýza dát o počtoch cestujúcich na jednotlivých linkách. Zároveň autori nového grafikonu sledovali premávku a vyťaženosť liniek aj priamo v uliciach. Zistenia ukázali, že medzi Sihoťou a Zámostím cestuje večer a cez víkend len minimum cestujúcich. Preto bude v novom grafikone základná trasa linky 6 Kubrá – MAX – stanica – Zlatovská ulica – Záblatie. Ráno, dopoludnia a popoludní v pracovných dňoch však budú na linke 6 vedené vložené spoje v pôvodnej trase na Sihoť, linka bude teda cez pracovné dni počas dňa jazdiť striedavo jeden spoj na Sihoť, druhý spoj do Kubrej. Večer a cez víkendy, keby má menej spojov, bude ale vedená len v základnej trase do Kubrej. Zámostie tak získa spojenie do obchodnej zóny Merina. Ak sa potrebujete dostať zo Sihote smer Zámostie večer a cez víkend, môžete využiť prestup na Hasičskej z/na linky 4 a 11. 

Ako sa dostanem zo Sihote do Priemyselného parku?

Nakoľko linka 6 v starom grafikone bola veľmi neprehľadná a mala až 9 variantov trasovania, v novom grafikone sú spoje premávajúce do Priemyselného parku vedené pod označením P6. Táto pomôcka má za cieľ zjednodušiť orientáciu cestujúcim. Počas pracovných dní sa teda zo Sihote do Priemyselného parku dostanete priamo linkou P6, neskoro večer a cez víkend sa medzi Sihoťou a Priemyselným parkom môžete prepraviť tak, že pôjdete linkou 4 alebo 11 na zastávku Dlhé Hony, na ktorej prestúpite na linku P7 idúcu z Juhu cez nový cestný most do Priemyselného parku. V opačnom smere bude prestup z linky P7 na linku 24 smer Sihoť na zastávke Beckovská. Toto riešenie bolo vytvorené z dôvodu, že večer a cez víkend cestuje medzi Sihoťou a Priemyselným parkom nízky počet cestujúcich a preto tu nie je vhodné prevádzkovať priamu linku.

Bude v novom grafikone zabezpečené spojenie zo Sihote k OC MAX?

Spojenie Sihote III – V do OC MAX bude zabezpečené priamo linkou 1, ktorá bude presmerovaná cez podjazd Pred poľom. Cestujúci zo Sihote I a II môžu využiť prestup na zastávke Žilinská na linku 1.

Mestská časť Stred (Biskupice, centrum, Dlhé Hony, Noviny, Nozdrkovce)

Prečo by mala linka 2 premávať cez podjazd Jesenského? Prejde tadiaľ autobus?

Linka 2 zabezpečí vďaka trase cez podjazd Jesenského historicky najrýchlejšie spojenie častí Biskupice, Noviny a Nozdrkovce do centra mesta. Pred spustením nového grafikonu bolo vykonaných množstvo testovacích jázd po novej trase, vrátane rannej špičky, ktoré preukázali bezproblémovú prejazdnosť ulíc Jesenského a Dolný Šianec pre autobusy. V budúcnosti ja plánované tiež zriadenie zastávky Za nemocnicou, v blízkosti nového zadného vchodu do areálu Fakultnej nemocnice. Zriadeniu zastávky však bude musieť predchádzať úprava Jesenského ulice.

Prečo by mala ísť dvojka mimo rannej špičky len po stanicu?

V prípade, ak by linka 2 zostala naďalej vedená celodenne až na sídlisko Sihoť, bola by v nežiadúcom súbehu s inými linkami MHD, najmä s linkou 24. Spoje linky 2 budú na Sihoti nahradené posilnenými, respektíve presmerovanými linkami 4, 6, 8, 11 a 24. Pri ceste z Biskupíc, Novín a Nozdrkoviec na Sihoť mimo rannej špičky odporúčame prestúpiť si na niektorú z vyššie spomenutých liniek na zastávke Hasičská.

Prečo by už nemala ísť linka 2 cez zastávku Biskupice, námestie? Ako sa dostanem do mesta?

Nakoľko linka 2 bude v novom grafikone zabezpečovať rýchlejšie a častejšie spojenie Biskupíc, Novín a Nozdrkoviec s centrom cez Karpatskú ulicu a podjazd Jesenského, vo svojej základnej trase neobslúži zastávku Biskupice, námestie. V čase dopravnej špičky ráno a poobede ale budú existovať vložené spoje, premávajúce len po Biskupice (nie až do Nozdrkoviec), pričom tieto zájdu aj na zastávku Biskupice, námestie. V ostatných časoch môžete z oblasti Legionárskej ulice v Biskupiciach využiť do centra mesta autobusy regionálnej dopravy alebo prejsť na zastávku Biskupice, cintorín, ktorú budú obsluhovať všetky spoje linky 2. Cez Biskupice bude zároveň prechádzať linka P7, zabezpečujúca spojenie na Dlhé Hony, Juh, do Priemyselného parku a na Zlatovskú ulicu po novom cestnom moste.

Mestská časť Západ (Istebník, Vinohrady, Záblatie, Zámostie, Zlatovce)

Prečo by sa tak výrazne mala zlepšiť obsluha Vinohradov?

Vinohrady, teda oblasť medzi Zlatovcami a Istebníkom, sú jednou z dvoch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich štvrtí Trenčína. Preto je dôležité zabezpečiť tunajším novým obyvateľom komfortné, časté a rýchle spojenie do centra, ktoré vytvorí výrazne posilnená linka 3. Práve táto linka nahradí zrušené linky 13, 27 a 31. Spolu s Vinohradmi sa výrazne zlepší a zrýchli spojenie do centra aj Istebníku a Zlatovciam. Z linky 3 bude zároveň možný prestup na zastávke Beckovská na linku 25 do OC Laugaricio.

Prečo sa majú zrušiť linky 27 a 31? Ako sa dostanem zo Zámostia do OC Laugaricio?

Linky 27 a 31 sa rušia z dôvodu posilnenia liniek 3 a 7. Ak potrebujete cestovať do OC Laugaricio, z linky 3 bude celotýždenne možný prestup na linku 25 na zastávke Beckovská. Z linky 7 bude zasa možný prestup cez pracovné dni na linku 24, cez víkendy na linku 25. Analýza dát o počtoch cestujúcich, ako aj pozorovania autormi nového grafikonu v teréne ukázali, že prúd cestujúcich medzi Zámostím a OC Laugaricio nie je natoľko silný, aby bolo potrebné viezť priamu linku. Nové spojenie bude s prestupom, ale častejšie než v súčasnosti. 

Prečo by mala linka 3 premávať aj dopoludnia v posilnenom špičkovom intervale?

Linka 3 okrem spojenia do práce alebo do školy zabezpečuje aj spojenie mestskej časti Západ s Fakultnou nemocnicou. Vďaka pokračovaniu všetkých spojov linky 3 zo Záblatia ako linka 6 na Zlatovskú ulicu (opačne bude zasa linka 6 pokračovať na linke 3) zabezpečí tiež obojsmerné spojenie z Istebníka, Záblatia a Zlatoviec na Zlatovskú ulicu. Na Zlatovskej sa nachádza množstvo občianskej vybavenosti a zdravotníckych zariadení. Nakoľko ide o ciele, do ktorých smeruje veľa cestujúcich práve dopoludnia, je linka v tomto období dňa posilnená.

Ako sa dostanem zo starých Zlatoviec na Zlatovskú ulicu?

Ak sa potrebujete zo starých Zlatoviec dostať na Zlatovskú ulicu, môžete nastúpiť na autobus linky 3 v smere na Rybáre, ktorý sa hneď po príchode na Rybáre zmení na linku 6 a bez prestupu vás dovezie na Zlatovskú ulicu. V opačnom smere môžete na Zlatovskej nastúpiť na linku 6 idúcu na Rybáre, ktorá sa po príchode na konečnú Rybáre zmení na linku 3 a bez prestupu vás dovezie do starých Zlatoviec. Napriek zmene čísla si netreba kupovať ďalší lístok.

Prečo má ísť linka 7 cez Nové Zlatovce?

Trasa linky 7 bude v mestskej časti Západ upravená tak, že už nebude jazdiť okolo SAD k VOD-EKO, ale pôjde cez Kožušnícku a Lipovú ulicu na Bratislavskú a skončí pred ŽST Zlatovce. V opačnom smere pôjde po Bavlnárskej. Touto zmenou sa zlepší dostupnosť MHD predovšetkým pre obyvateľov bytoviek na Bavlnárskej ulici a tiež pre obyvateľov Nových Zlatoviec. Táto štvrť ako takmer jediná v celom Trenčíne nemala splnený štandard dostupnosti zastávky MHD do 500 metrov. Linka 7 zároveň nebola v koncovom úseku SAD – Brnianska veľmi využívaná.

Ďalšie informácie 

Nebudú nočné linky MHD len lacné taxi pre podnapitých cestujúcich?

Cieľom nočnej dopravy je poskytnúť obsluhu predovšetkým cestujúcim z neskorých večerných vlakov, a tiež cestujúcim, ktorí sa vracajú z kultúrnych podujatí, alebo reštaurácií či kaviarní v centre mesta. Tie sú bežne otvorené do polnoci až jednej hodiny nad ránom. Už dlhšiu dobu premáva nočný pár spojov na linke 22, na ktorom nedochádza k žiadnym incidentom. Nočné linky sú v slovenských krajských mestách úplne bežné, premávajú napríklad v Bratislave, Košiciach, Prešove alebo Žiline. 

Skutočne mesto o veľkosti Trenčína potrebuje nočnú dopravu?

Príprave reorganizácie MHD predchádzala dôkladná analýza dát o počtoch cestujúcich na jednotlivých linkách. Tieto dáta jasne ukázali dopyt cestujúcich po cestovaní v neskorých večerných hodinách, najmä od vlakov a z centra mesta. Zaradenie nočných liniek do siete MHD Trenčín je prirodzenou reakciou na existujúci dopyt cestujúcich. V uplynulom čase bola významne posilnená železničná doprava na trati Bratislava – Trenčín, v čase od 23:00 do 0:30 prichádzajú do Trenčína v polhodinovom intervale regionálne expresy a rýchliky z Bratislavy, čo takisto zvyšuje dopyt po nočnej doprave.

Prečo majú byť všetky zastávky na znamenie?

Zavedenie všetkých zastávok na znamenie prinesie cestujúcim najmä skrátenie cestovného času, nakoľko autobusy MHD už nebudú musieť zbytočne zastavovať na zastávkach, ak nikto nenastupuje ani nevystupuje. Zastávky na znamenie zároveň prinesú aj zníženie hlučnosti pri rozbehu autobusov, čo určite ocenia najmä obyvatelia v nočných hodinách. Systém všetkých zastávok na znamenie na Slovensku funguje napríklad v mestách Bratislava, Košice alebo Nitra, aktuálne sa zavedenie všetkých zastávok na znamenie pripravuje tiež v Prahe.

Čo mám robiť, ak chcem nastúpiť? Musím na autobus mávať?

Ak chcete nastúpiť na autobus, mávanie nie je potrebné. Stačí, ak budete v čase pred príchodom vozidla viditeľne stáť v priestore zastávky. Aby ste mali istotu, že vás vodič uvidí, odporúčame postaviť sa tesne pred príchodom vozidla mimo prístrešku.

Čo mám robiť, ak chcem vystúpiť?

Ak chcete vystúpiť z autobusu, stačí stlačiť tlačidlo STOP, ktoré zároveň slúži na otvorenie dverí. Odporúčame tlačidlo stlačiť v dostatočnom predstihu, ideálne už pri spustení hlásenia, ktoré oznamuje, že nasleduje vaša zastávka, aby vodič alebo vodička stihol bezpečne zastaviť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!