Archeologický prieskum v átriu ukončili

28. 11. 2018

V pondelok 26. novembra 2018 ukončila Archeologická agentúra s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou vežou. Sondážne jamy sú zasypané, mesto môže vyhlásiť verejné obstarávanie na revitalizáciu tohto priestoru.

Pre detailné vytyčovanie inžinierskych sietí sa archeologické výkopové práce v priestore átria začali až 20. novembra 2018.

V dvoch sondážnych jamách podľa informácií generálneho riaditeľa Archeologickej agentúry Františka Žáka Matyasowszkého objavili fragmenty pravdepodobne zvieracích kostí a keramiky.

Keramické úlomky hrncov či džbánov možno datovať do obdobia novoveku, konkrétne do 16. – 18. storočia, našli aj nôžku a držadlo glazovanej trojnohej panvičky využívanej práve v tomto období.

Na základe sondážneho výskumu archeológovia zistili, že územie átria je doslova „popretkávané“ inžinierskymi sieťami. V tomto priestore je možné predpokladať existenciu hradobnej priekopy, prítomnosť cintorína z obdobia 17. – 18 storočia však vylúčili.

Po ukončení prieskumu môže Mesto Trenčín pokračovať vyhlásením verejnej súťaže na zhotoviteľa revitalizácie átria. Na tento projekt získalo z európskych fondov  takmer 733 tisíc eur.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!