Aktuálne protiepidemické opatrenia pre okres Trenčín

21. 9. 2020

Trenčianski hygienici evidovali od 3. do 17. septembra 2020 v okrese Trenčín nárast počtu osôb, ktorým laboratórne vyšetrenia metódou RT-PCR potvrdili pozitivita ochorenia SARS CoV-2. Šlo až o 35 nových prípadov ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 32,3 na 100 000 obyvateľov. Okres Trenčín sa dostal do červenej zóny. Podľa vyjadrenia RÚVZ Trenčín ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až bezpríznakovo, čo ale môže ohroziť rizikové skupiny – seniorov, chronicky chorých a osoby s oslabenou imunitou. Krízový štáb Okresného úradu Trenčín prijal 17. septembra 2020 konkrétne opatrenia. Platia od nedele 20. septembra 2020 od 00.00 h do odvolania. Ide o:

  • Zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a 250 účastníkov v interiéri. Súčasne sa na verejných hromadných podujatiach zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov a nápojov) s výnimkou poskytnutia občerstvenia pre športovcov, účinkujúcich a organizačný tím.
  • Zákaz organizovať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach spoločného stravovania a v ostatných prevádzkach s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín.
  • Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a návštev pacientov v terminálnom štádiu. Je nutné dôsledne dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim na všetkých oddeleniach.
  • Zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti s trvalým pobytom s výnimkou vonkajších priestorov za podmienky dodržania a rešpektovania všetkých hygienických opatrení. Výnimku zo zákazu návštev majú kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a rodiny klientov v terminálnom štádiu.
  • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov. Zároveň sa neodporúča organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

RÚVZ Trenčín upozorňuje, že všetky aktuálne platné opatrenia v okrese Trenčín majú zabrániť vzniku nového ohniska epidémie a sú jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!