Aktuálne nariadenia RÚVZ v Trenčíne

15. 3. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava vyhlášku, ktorá nadobudla účinnosť 13. marca 2021.

Čo je zakázané:

a) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,

b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,

c) realizovanie akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,

d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Výnimky zo zákazu:

a) bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,

b) sobášny obrad, obrad krstu, pohrebný obrad do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,

c) spovede osôb, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),

d) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu,

e) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

f) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona

g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch za podmienky dodržania opatrení uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí :

1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),

2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),

4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy),

h) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Opatrenia pre prevádzky:

a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m², v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),

c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,

d) v prípade samoobslužných predajní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),

e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!