Ako jazdiť na bicykli po meste?

20. 5. 2020

Hlavne bezpečne, bez ohrozovania seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Základom je poznať predpisy a dodržiavať ich s rešpektom k všetkým, s ktorými spoločne zdieľame mestský priestor.

V Trenčíne máme štyri druhy komunikácií pre cyklistov: samostatné cyklochodníky (napríklad v Priemyselnej zóne, na novom cestnom moste či na moste na Ostrov), zmiešané chodníky pre chodcov a cyklistov (napr. pešie zóny alebo hrádza), samostatné cyklistické pruhy (napr. na Soblahovskej ulici) a cyklopiktoridory (napr. na Rázusovej alebo Jiráskovej ulici).

 • Ak je na mieste vyznačený cyklopruh, cestička pre cyklistov alebo cyklokoridor, cyklista je povinný použiť ho a jazdiť po ňom. Na Námestí sv. Anny vídať cyklistov, ako jazdia po chodníku namiesto toho, aby jazdili po cyklistickom pruhu.
 • Po chodníku cyklista jazdiť nesmie, či už ide o chodník na pešej zóne alebo inde. Cyklista má ísť po priestore vymedzenom pre autá. Výnimkou sú deti do 10 rokov.
 • Maximálna povolená rýchlosť v pešej zóne je 20 km/h, čo väčšina cyklistov dodržuje. Odporúčame však chodiť pomalšie, ideálne do 10 km/h, aby bol cyklista schopný zareagovať a zabrzdiť v prípade, ak by mu napríklad do cesty vbehlo dieťa.
 • Na cestičkách pre cyklistov a na zmiešaných chodníkoch sa jazdí vpravo. Ak chceme predbiehať, tak predbiehame po ľavej strane.
 • Na cestičkách pre cyklistov môžu jazdiť aj dvaja cyklisti vedľa seba, ale v momente, ak ide niekto oproti, tak sa musia za seba zaradiť.
 • Na zmiešaných chodníkoch sa takisto môže jazdiť po dvoch, ale v momente, ak ide niekto oproti, musíme sa zaradiť za seba. Chodec tu má pred cyklistom prednosť. Ak idem po pravej strane, predo mnou ide chodec a oproti druhý chodec, ja musím spomaliť a ísť za tým chodcom, až kým nebude možné bezpečne ho predísť.

Kruhový objazd a cyklisti

Naša legislatíva neumožňuje budovanie cyklistických pruhov priamo v kruhových objazdoch. Z tohto dôvodu cyklistické pruhy pred kruhovými objazdmi končia a pokračujú za nimi. Pre cyklistu v kruhovom objazde platia rovnaké pravidlá ako pre vodiča auta. Pokiaľ som v kruhovom objazde, mám prednosť. Vozidlo, ktoré ide odbočiť vpravo, musí dať prednosť cyklistovi, ktorý pokračuje v kruhovom objazde. Cyklista, pokiaľ je na kruhovom objazde, prednosť nedáva nikomu. Keď vchádza do kruhového objazdu, dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim zľava. Cyklista má rovnako ako vodič auta povinnosť signalizovať smer svojej jazdy.

Samostatné cyklistické pruhy

 • Autá jazdia vo svojom pruhu, cyklisti vo svojom.
 • Cyklista by mal ísť stredom cyklistického pruhu, nie po čiare.
 • Ak cyklista dobehne iného cyklistu a chce ho predbehnúť, musí vojsť do pruhu pre vozidlá. Predtým sa však musí pozrieť, či nejde zozadu auto.

Čo by mali dodržiavať vodiči áut?

 • Auto môže do cyklistického pruhu zájsť pri obchádzaní prekážky, napríklad pri obchádzaní vozidla, ktoré pred ním odbočuje vľavo. Predtým sa však musí do pravého spätného zrkadla, či v cyklistickom pruhu nejde bicykel, aby cyklistu v pruhu neohrozil a neobmedzil.
 • Ak vozidlo odbočuje vpravo, vodič sa predtým musí pozrieť do spätného pravého zrkadla, či v cyklistickom pruhu nie je cyklista, pretože auto odbočením križuje druhý jazdný pruh.
 • Na cyklistickom pruhu je zakázané stáť a dokonca je tam zakázané aj zastaviť, pokiaľ to nevyžadujú okolnosti cestnej premávky. Napríklad na Námestí sv. Anny či na Palackého ulici sa stáva, že zásobovacie autá zastanú na cyklistickom pruhu, kde nemajú čo robiť. Môžu zastaviť na chodníku, pokiaľ zostane voľná šírka minimálne 1 a pol metra. Na Námestí sv. Anny je dosť široký chodník na to, aby zásobovacie auto zastavilo, vyložilo, naložilo a odišlo preč.

A na záver – na priechodoch pre chodcov majú prednosť chodci! To platí pre vodičov áut a aj pre cyklistov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!