Aj Trenčín je členom Koalície miest za duševné zdravie

15. 10. 2021

Zdravie a kvalita života sú základnou ľudskou potrebou. Aktuálna pandémia, či klimatická kríza všetkým pripomenula ich nenahraditeľnosť. Súčasné náročné obdobie má vplyv nielen na fyzické a duševné zdravie, ale odhalilo aj mnohé nedostatky v tejto oblasti. Starostlivosť o duševné zdravie obyvateľov Slovenska je jedna z kľúčových tém, ktorú je nutné zodpovedne riešiť. Štát sa v tejto téme iba začína hľadať, preto iniciatívu preberajú mestá, ktoré sú v čase akejkoľvek krízy k svojim obyvateľom najbližšie a dokážu reagovať rýchlejšie. Zhodli sa na tom zástupcovia Únie miest Slovenska a Ligy za duševné zdravie 5.októbra 2021 na prvom online zasadnutí k novému, spoločnému projektu – Koalícia miest za duševné zdravie. Jej  súčasťou je aj naše mesto.

Cieľom virtuálneho stretnutia bolo pripomenúť si zložitosť a dôležitosť riešenia témy duševného zdravia v spoločnosti a deklarácia záujmu zapojených členských miest Únie miest Slovenska prebrať iniciatívu v riešení tejto problematiky. Za Ligu za duševné zdravie sa zúčastnili riaditeľ Martin Knut a manažér pre partnerstvá Andrej Vršanský, expert v oblasti zdravotníctva Ján Králik. Za Úniu miest Slovenska to boli jej prezident a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spolu s viceprezidentom Únie a primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom.

Vieme, že duševné zdravie je v skutočnosti nástrojom na zvyšovania kvality života jednotlivcov, komunít aj spoločnosti a zároveň na odstraňovanie bariér, ktoré bránia spoločnosti k väčšej otvorenosti, tolerancii, rešpektovaniu odlišností a budovaniu hodnoty. Preto považujem za veľmi užitočné, že sme sa spoločne s Úniou miest Slovenska rozhodli založiť Koalíciu miest za duševné zdravie,“ uviedol Andrej VršanskýLigy za duševné zdravie.

Mestá majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii prostredia, v ktorom žijú a pracujú ich obyvatelia. Mestá sú zároveň  veľkými zamestnávateľmi ktorí, rovnako, ako firmy, majú svoj podiel zodpovednosti za duševné zdravie svojich zamestnancov. Mali by sa oň starať a rovnako by mali vytvárať také nástroje a programy, aby ich obyvatelia, rovnako ako ich zamestnanci, boli v čo najlepšej duševnej kondícii.

„Posledné obdobie aj samotná spoločnosť zisťuje, akú kľúčovú rolu zohrávajú v ich živote mestá. Či ide o pandemickú krízu, alebo krízu klimatickú. Práve mestá sú tie, ktoré stoja v prvej línii, najbližšie k obyvateľom a majú možnosti kultivovať, podporovať a riešiť mnohé výzvy tak, aby sa ľuďom žilo komfortnejšie, bezpečnejšie, udržateľnejšie. Téma duševného zdravia sa nás mimoriadne dotýka,“ povedal Richard Rybníček.

Ján Nosko k tejto téme dodal: „V uplynulom období sme sa viackrát presvedčili o tom, že pozícia miest je veľakrát podceňovaná, chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity, rovnako ako aj výraznejšia pomoc zo strany štátu pri tvorbe zmysluplných stratégií. Toto všetko mestám dlhodobo zväzuje ruky. Verím však, že sme sa rozhodli pre správnu vec. Sme pripravení urobiť maximum, aby sme pomohli našim obyvateľom žiť kvalitnejší a zdravší život.“

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto by mal mať hlas miest pri riešení problematiky duševného zdravia ich obyvateľov, svoju váhu a svoj prínos.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!