Aby cyklisti boli videní

22. 9. 2022

Aj počas týchto dní si Mestskí policajti v Trenčíne všímali správanie cyklistov na našich uliciach. Aké však bolo ich prekvapenie, keď im popri kontrole ponúkli za odmenu užitočný darček – svetlo na ich bicykel.

Mesto Trenčín sa aj takouto formou zapojilo do kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility – do Európskeho týždňa mobility.

Užitočné darčeky pre cyklistov, ktoré policajti rozdávali od skorých ranných do večerných hodín však neboli jediným prekvapením. Pre ľudí, ktorí na svoje cestovanie po meste využívajú namiesto auta alternatívne spôsoby prepravy, je ako darček pripravených ešte niekoľko aktivít. Európsky týždeň mobility býva tradične od 16. do 22. septembra, kampaň Európskej komisie zvyčajne vrcholí „Dňom bez áut“. Cieľom kampane však je nenechať auto doma iba jeden deň v roku, ale vyskúšať si iné spôsoby ako alternatívy k osobnej automobilovej doprave aj v iné dni a pokúsiť sa nájsť ich výhody.

Témou tohtoročnej kampane je „Lepšia dostupnosť“ a motiváciou „Cestujme zodpovedne“. Téma reflektuje túžbu jednotlivcov znovu sa spojiť po mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. 

Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility.

K týždňu mobility v Trenčíne prispelo aj nasadenie nových ekologickejších autobusov 1. septembra 2022 do mestskej hromadnej dopravy. Cestovanie MHD podporujú aj nové druhy cestovných lístkov. O všetkých informuje nový dopravca na svojej webovej stránke v Najčastejších otázkach a odpovediach

Mesto Trenčín ďalej pripravuje novú Zónu 30 v oblasti za novým železničným mostom na uliciach Žabinská, Kiššova a Radlinského. Takto upravená maximálna rýchlosť na 30 km/h už je zavedená napríklad v dolnom meste aj na sídlisku Juh a desiatky rokov funguje vo viacerých európskych mestách ako efektívny spôsob pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy tam, kde prevláda bývanie a kde nie sú žiadne tranzitné ťahy.

O zvýšení mestskej mobility je aj rozširovanie cyklistickej infraštruktúry budovaním nových trás či modernizácia už jestvujúcich.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!