Aby bola Brezina bezpečná pre všetkých

28. 10. 2021

Občianske združenie „DIVO“ spolu s množstvom dobrovoľní­kov a podporou mesta Trenčín v spolupráci s Mestským hospo­dárstvom a správou lesov zorga­nizovali v lesoparku Brezina už dve brigády, ktorých cieľom bola úpra­va trás pre horských cyklistov tak, aby sa na Brezine mohli bez­pečne cítiť chodci, bežci i milovníci bi­cyklovania v prírode.

Na prvú ofi­ciálnu verejnú brigá­du prišlo koncom septembra po­môcť s výstavbou Divo Trailov 36 dospelých a 11 detí. Dozve­deli sa, čo je Trailbuilding, ako jazdiť na bicykli v lese ohľadupl­ne, ale aj o tom, ako sa správať v prírode. Aj druhá brigáda – v októbri – sa tešila záujmu verejnosti, prišlo približne 40 účastníkov. CrossCountry okruh dokončili po Tarzániu a pripravili na jaz­denie. Aby bola Brezina bez­pečná pre všetkých, traily sa nachádzajú mimo chodníkov pre peších, budú označené a na miestach, kde sa križujú s chod­níkmi pre peších a bežcov budú zvýraznené.

„Keď sa pred vyše 20 rokmi začali budovať okruhové chodníky v lesoparku, bicyklistu ste tam prakticky nevideli. V posledných rokoch však cyklistika zaznamenala veľký nárast a úzke náučné chodníky sa stali častým stretom rýchlo jazdiacich cyklistov s chodcami. Navyše, cyklisti v mokrom období rozryli náučný chodník a kazili našu snahu o vyštrkovanie chodníkov. Bolo treba niečo spraviť,“ hovorí lesný hospodár Ivan Jančička z Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) a sým, že v hre bol aj zákaz vjazdu cyklistov na náučné chodníky alebo umiestnenie spomaľovačov.

Správca lesoparku (MHSL) by nový chodník pre baikerov momentálne nezvládol vlastnými kapacitami vybudovať. Riešenie sa ale našlo. „Cyklisti sa spojili do združenia DIVO Trail a po viacerých rozhovoroch sme našli spoločnú reč. Prešiel som s nimi a vyznačil trasu budúceho chodníka, určili sme si podmienky jazdenia na Brezine a aj keď to bude ešte dlhá cesta naučiť všetkých, cyklistov aj chodcov ohľaduplnosti k sebe navzájom, je vybudovanie cyklochodníkov dobrá vec,“ potvrdil I. Jančička a dodal: „V súčasnosti sa buduje malý okruh Brezinou a v ďalšom roku chceme s občianskym združením DIVO pracovať na veľkom okruhu celou Brezinou.

Aktuálne sa pracuje na novom Genereli Breziny, kde budú plánované aktivity na najbližšie roky, aby zámery rôznych združení, dostali jasný rámec. Prvoradý je relax v prírode a ten dosiahneme vtedy, ak sa pri veľkom záujme na tak malom území naučíme spolu žiť a vychádzať.

Všetky informácie o trai­loch, kde sa nachádzajú, v akom sú stave aj o prípadných uzávier­kach úsekov či o brigádach náj­dete na www.divozdruzenie.sk.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!